Ambtenaren Provincie te traag met liftgebruik

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-02-2009 | Gewijzigd op: 14-02-2009
Het provinciehuis gezien vanuit een luchtballon.

foto © peter van gogh, 16 augustus 2005.
Vier als piccolo verklede ambtenaren gaven instructie rond het liftgebruik in het Provinciehuis.

foto © olaf smit, maadag 2 februari 2009.

Het zit niet lekker met de liften in het Provinciehuis. De vier zoeven wel telkens omhoog en omlaag, maar toch moeten de ambtenaren vaak te lang wachten. Kortom er is sprake van irritaties voor én in de liften door -volgens de faciltaire dienst -ineffciënt gebruik. Feitelijk zijn het dus diezelfde werknemers die de strubbelingen en overbelasting van de liften veroorzaken: Zij [die ambtenaren] bewegen zich te langzaam....
Daarom zijn er nieuwe richtlijnen uitgevaardigd die een soepeler en dus sneller vervoer van de liften moeten bewerkstelligen. Zo mag de interne postdienst niet meer op de spitsuren van de liften gebruik maken, maar wel 's morgens heel vroeg om de ambtenaren met de eerste post aan het werk te kunnen zetten.

Enkele als piccolo's verklede ambtenaren hebben begin februari 2009 de nieuwe aanpak ingeluid. Ze gaven op en ludieke manier instructies. Het advies was bijvoorbeeld:  niet alle liftknopjes tegelijk indrukken en een beetje vlugger in-en uitstappen en na het instappen meteen de knop 'deur sluiten' indrukken.  Dat scheelt al een hoop.. ,  want men ging weer vrolijk aan het werk.
Belangrijk was ook, zo stelde de 'Gemeenschappelijke Dienst', die aan dit ambtelijk probleem had gewerkt: om niet meer in de deuropeningen te blijven staan kletsen.