Start procedure nieuwe Commissaris der Koningin

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2009 Op 1 april 2009, als minister Guusje ter Horst van BZ een extra vergadering van Provinciale Staten bijwoont, start de procedure die leidt naar een nieuwe Commissaris der Koningin. Najaar stopt May Weggen met haar functie.
Op de vergadering wordt een profielschets vastgesteld, waarin de randvoorwaarden [betrouwbaar,verbindend, doortastend en vernieuwend] voor die functie staan vernoemd. Ook begint een vertrouwenscommissie aan gesprekken met kandidaten. Uit een enquête die in februari en maart 2009 onder Brabanders is gehouden, bleek dat een nieuwe commissaris integere en betrouwbaar moet zijn, opkomt voor de belangen van Brabant in Den Haag en Brussel, werkt aan de verbetering van natuur en milieu en zich thuis voelt onder de Brabanders en hun mentaliteit oppakt.
Nadat deze zomer de aanbeveling en de voordracht aan de minister plaatsvindt, zal de benoeming van een nieuwe Brabantse commissaris vóór 2 augustus 2009 plaatsvinden.