Provinciepenning voor oud-gedeputeerde Rüpp

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-11-2009
De commissaris van de koningin, Wim van de Donk, reikte in Provinciale Staten de Commissarispenning uit aan scheidend gedeputeerde Paul Rüpp wegens zijn grote verdiensten voor Brabant.

De Commissarispenning is ingesteld door voormalig commissaris van de koningin, Frank Houben. Paul Rüpp heeft zich bijzonder ingespannen om de herinrichting van het landelijk gebied in Brabant gaande te houden. Daarnaast is hij één van de drijvende krachten achter de bestrijding van de economische crisis in Brabant en heeft hij de woningbouw krachtig bevorderd. Paul Rüpp heeft bovendien de inhoudelijke rol van de provincie op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en – ordening vernieuwd.