Berichten over en feiten van het Provinciehuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-08-2008 | Gewijzigd op: 26-02-2012
Het Provinciehuis was in 2000 om drie redenen in het nieuws: het gebouw [toren] bestond dertig jaar, er vond een ingrijpend interne verbouwing plaats en de uitgaven voor dat karwei liepen miljoenen boven de begroting uit.

Het Provinciehuis bezien vanuit een luchtballon. 
foto © peter van gogh, 16 augustus 2005.
 

de berichten:
Beeldbepalend - mei 2005
Conflict Hevo Provincie  20 april 2002
Historie van het conflict 
historie renovatie Provionciehuis
opening 1971
voorgeschiedenis nieuwbouw
Huig Maaskant

Beeldbepalend rond het Provinciehuis - mei 2005

Glaskunstwerk aangebracht nav 60 jaar bevrijding in 2005
 
Rechts tegen het oprukkend autoverkeer.

foto's © gerard monté, 5 en 6 mei 2005.


 


Océ oud en nieuw

Sloop [r] en nieuwbouw van Océ aan de Guido Gezellelaan. -foto © gerard monté [l], 5 mei 2005 & paul kriele, 17 mei 2004 [b].


Hoogste Bossche punt

Het Provinciehuis in het Pettelaarpark is een van de drie torens die het stadssilhouet bepalen: de St. Jan, de Hooge Herven, en sedert mei 2000 de 55 meter hoge Van Lanschottoren in La Cour.
Zoals bij elk groot gebouw als eis wordt meegeven ligt er om het Provinciehuis een grote vijver die dient als buffer voor het eerst noodzakelijke bluswater.

Blik op een 103 m hoge toren, uit een heli genomen.

foto © paul kriele, 21 november 2000. 
 

De Sint Jan is hooguit 70 meter hoog, de Van Lanschottoren in het Paleiskwartier 55 meter.. en dan steekt het Provinciehuis- met 103 m boven NAP -daar ruimschoots boven uit.

Conflict Provincie-Hevo Bouwmanagement Bijgelegd  - [Bron Brabants Dagblad, 20 april 2002]
De Provincie en Bouwmanagment Hevo, die de verbouwing van het Provinciehuis heeft uitgevoerd, hebben een compromis gesloten over de overschrijdende kosten. De Provincie betaalt alsnog de 5 miljoen die het project extra heeft gekost. Eerst werd door Hevo nog gezegd dat de extra wensen van de ambtenaren die kosten hebben veroorzaakt. De som van de ingrijpende renovatie van het 30-jarige bestuurscentrum liep op tot 72 miljoen, terwijl de oorspronkelijke begroting 53 vermeldde.
Uit het onderzoek van de Rekencommissie bleek dat zowel de Provincie als Hevo schuld hadden aan die extra-post.
Toch kritiek op compromis:
Vanuit Gedeputeerde Staten komt toch kritiek op het compromis dat provincie en Hevo op 19 april 2002 sloten over de overschrijding van de kosten van de renovatie.
Nu eisen PvdA, D' 66 en Groen Links alsnog een verklaring van de verantwoordelijke gedeputeerde Van Vugt [VVD]. Ze staan verbaasd over de ommezwaai die het voormalig lid van de bouwcommissie- Van Vugt- door het compromis heeft gemaakt. Vorig jaar kwam Van Vugt met kritiek over de wanprestatie door HEVO, het coördinerend managementbureau dat met ruim 5 miljoen gulden het budget overschreed.
de historie van het conflict:
Kostenoverschrijding Provincehuis [Nieuwsbrief Bastion Oranje dd. 15 februari 2001].
Het heeft er alle schijn van dat niet het managementbureau HEVO maar allerlei extra wensen de reden zijn van de kostenoverschrijding bij de renovatie van het Provinciehuis. Dat is gebleken in een hoorzitting die op 14 februari 2001 werd gehouden en onder leiding stond van de R. van Diessen, voorzitter van de Rekencommissie.
De dertigjarige kantoorflat werd in 1999 op vele technische en ruimtelijke delen vernieuwd. Dat begon met een begroting van 53 miljoen en liep -na een bijstelling naar 65 - uiteindelijk uit op 72 miljoen. In de hoorzitting van gisteren bleek dat het managementbureau HEVO toestemming had om zonder akkoordverklaring extra werken buiten het bestek uit te voeren. Daardoor kon het karwei sneller verlopen. HEVO woordvoerder Brouns zei ook, d at ‘... er altijd geld over was..’. en hij toestemming had.Dat systeem sprak de verantwoordelijken P.van Vugt, diens opvolger Willibrord van Beek en de voorzitter bouwcommissie E. Bronkhorst tegen of zij konden het zich niet herinneren. bron Brabants Dagblad Budgetoverschrijding openbaar   [Nieuwsbrief dd. 3-1-2001]
Lopende het onderzoek door de Rekencommissie naar de budgetoverschrijding van 15 miljoen rond de renovatie van het Provincehuis, wordt de kans op een openbaarmaking van dat onderzoek groter.
Het ziet er naar uit, dat dan ook de betrokken ambtenaren, onder wie gedeputeerde P.van Vugt, W.van Beek en E. Bronkhorst, verantwoording zullen moeten afleggen.
De Provincie heeft het managementbureau HEVO aansprakelijk gesteld.
De actualiteit van december 1999.
Het bijna dertig jaar oude gebouw van architect Maaskant heeft anderhalf jaar in de steigers gestaan, om het zo eens te zeggen. Het is uitgepeld en opgeknapt:, vernieuwing van de plafonds, vloeren, luchtsystemen, verlichting en aanpassing aan het digitale tijdperk, dat allemaal behoorde tot de uitvoering van de werkzaamheden die anderhalf jaar hebben geduurd. Er werd van boven naar beneden gewerkt. De kosten waren begroot op circa 53 miljoen gulden. Dat bedrag overschrijdt de nieuwbouwprijs ruimschoots, exklusief de toenmalige inrichting. De renovatie begon voorjaar 1998 en werd afgerond in december 1999.


De voorlichting maakte de Nieuwsbrief in het voorjaar 2000 bekend, dat er ivm het kostenaspect geen officiële heropening van het Provinciehuis op het programma staat. Als compensatie van de bouwperikelen wordt het personeel op 8 juni wel een feest aangeboden, maar van een ceremoniële heringebruikname kan geen sprake zijn.
Voor het publiek blijft er alleen een tentoonstelling over met foto's van, voor en na de renovatie. Die gaat op 14 april open. Pas in het najaar volgt er- wederom- een open dag waarop Brabant zich kan presenteren.
Inmiddels is gebleken dat de eindafrekening voor de ingrijpende verbouwing van het 30 jaar oude provinciehuis tegen de 70 miljoen aanloopt.

=================================
historie renovatie 1997-1999
In mei 1995 werd door Provinciale Staten besloten tot een grondige renovatie van het Provinciehuis, dat toen 24 jaar bestond. Daarvoor was 53 miljoen uitgetrokken. Slechts negen miljoen stond op de begroting voor de post renovatie gereserveerd. Het besluit viel twee maanden nadat minister Dijkstal [BZ] de zgn. Vrouwenvleugel, ofwel de uitbreiding aan de achterzijde had geopend.
Van die 53 miljoen maakte nieuwe luchtsystemen en de vervanging van de elektrotechniek het grootste deel uit.
In 1997 werd begonnen er werd van boven naar beneden gewerkt Pas in maart 1999 kwamen de benedenetages aan de beurt.
De kosten liepen vanaf 1995 van 58,5 op naar 72 miljoen gulden. Pas in november 1999 bracht het bureau HEVO - ingeschakeld als manager rondom de renovatie - naar buiten dat het renovatiebudget zo grandioos was overschreden.
De grote strijdvragen werden: wie zal dat betalen of wel wie had kunnen inzien waarom het zo gelopen is en waardoor kwam die stijging? Immers de Provinciale Staten moesten steeds het fiat geven over de overschreden uitgaven.
De gedeputeerde P.van Vugt -die zegt het provinciebestuur steeds vertrouwelijk te hebben ingelicht - stond in die strijdvragen centraal. Het werd een pijnlijke tragedie, vooral voor de VVD. Deze partij heeft achtereenvolgens twee verantwoordelijke personen geleverd. Eerst was P.van Vught en vervolgens diens partijgenoot en bouwpastoor W. van Beek als hoofd van de projectgroep kostenbewaking. Beiden direct betrokkenen moeten dus op de hoogte zijn geweest van de overschrijdingen die elkaar hebben opgevolgd.
Ook de naam E. Bronkhorst, voormalig hoofd Facilitaire Zaken staat ter discussie.
Medio 2000 begon een onderzoek naar de oorzaken van de kostenstijging

opening in 1971
Het Provinciehuis is op 1 januari 1971 geopend. Het ontwerp van de Rotterdamse architect H. Maaskant werd achttien jaar daarvoor [1953] gekozen. Pas in 1966 ging de eerste spade de grond in. Het project kostte 57 miljoen gulden [bouw+ inrichting]. Markant is de toren die 103 [+NAP !] omhoog rijst.
Een riant gezicht vanuit een heli -op het Pettelaarpark en - wat minder - de rondweg om de stad.

-foto © paul kriele, 21 november 2000.


Als eerste locatie koos - uit overwegingen van prestige tegenover de gemeente - het provinciebestuur voor de Wolvenhoek/Waterstraat, vervolgens de Zuidwal. Na kritiek over de aantasting van het silhouet der stad koos Maaskant zelf toch voor Zuid. Daar kreeg hij volop de ruimte.
Eerder waren er verbouwingen en dakvernieuwingen. In maart 1995 opende minister Hans Dijkstal [BZ] de 'Vrouwenvleugel', de bijnaam voor de kantooruitbreiding aan de achterzijde. Die bouwsom bedroeg 27 miljoen. Twee jaar daarvoor stemde D'66 nog tegen die uitbreiding in het licht van de opheffing van de provincies.....
Van H.Maaskant 1907-1977 zijn bekend de Euromast en het Weena-gebouw in Rotterdam. In Den Bosch heeft Maaskant een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Wolfsdonken, zoals het Paleiskwartier voorheen heette.
Voorgeschiedenis nieuwbouw [jaren zestig]
Aan de locatiekeuze en de bouwplannen voor een vervangend Provinciaal bestuur, gelegen in de Waterstraat, gingen heel wat politieke standpunten vooraf.
Het in de jaren zestig nog met Den Bosch verweven provinciebestuur [lokatie in het centrum, ambtenaren van Bossche afkomst] wilde als tegenhanger van het gemeentelijk apparaat nieuwbouw in de binnenstad. Eerst werd voor de zeer nabij gelegen Waterstraat gekozen en vervolgens kwam de Zuidwal in beeld.
Van de keuze voor de Waterstraat is de parkeergarage Wolvenhoek, die lang nog 'De Kuil' heeft geheten, overgebleven. In de Waterstraat -noordzijde werden in de jaren rond 1960 monumentale herenhuizen gesloopt. Geleidelijk aan verschoof het beeld 'bouwen in het centrum' . Bovendien leek zo'n moloch de stedenbouwkundigen geen goed idee.


De Zuidwal kwam de planologen beter geschikt over omdat een bestuurscentrum aan de rand van de binnenstad minder kwaad kon. Bovendien zou sloop van de huizen van rond 1885 geen kwaad kunnen. Den Bosch was in die jaren toch al met sanering van oude volksbuurten bezig.
Ook de lokatie Zuidwal verdween uit beeld door nieuwe inzichten en bezwaren tegen een hoge flat die het silhouet van de stad zou schaden en -met name- het zicht op de St.Jan zou ontnemen.
Mede door de opstelling van architect Maaskant en dankzij verleggende visies, richtte vervolgens de aandacht van de planners zich op Den Bosch Zuid.
Maaskant heeft in zijn tijd een gebouw voor de toekomst willen oprichten. Het moest de stormen des tijds kunnen doorstaan. Hoewel Maaskant vreesde dat de critici zijn gebouw te grootschalig en te kil zouden vinden, bestempelde hij dat het was bedoeld 'voor de eeuwigheid'. ' Het moest een monument zijn, een afspiegeling van de macht van het provinciebestuur...' . aldus architect Huig Maaskant.
In de jaren zestig bedachten de planologen- toen De Kuil voor nieuwbouw uit beeld raakte, de locatie Zuidwal, onderaan op de foto. Op die plek staat het kantoorgebouw Beurdsepoort van Stienstra.

-foto © paul kriele, 22 november 2000.


projecten Maaskant

De Rotterdammer die  15.000 woningen, 70 scholen en 50 fabrieken ontwierp, was een architect uit de na-oorlogse wederopbouwperiode die Amerikaans getinte eigenschappen en ideeën in zijn werk inbracht en toepaste.
Werken: Groothandelsgebouw en Euromast [R' dam], Johnson Wax [Mijdrecht], Tekenacademie [Tilburg], Tomadofabriek [Etten Leur], fabrieken Wolfsdonken [ism Karel Bouman] en Provinciehuis [Den Bosch] , Pier van Scheveningen.
Publictatie:' Maaskant architect van de vooruitgang' 2003 Michelle Provoost.

Terug naar boven