Provinciale Staten accoord met aanpassing provinciehuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2011 | Gewijzigd op: 11-11-2011
Provinciale Staten zijn accoord gegaan met de kosten voor de aanpassing van het Provinciehuis. Met name de kantooretages dienen, als gevolg van de invoering van flex-werkplekken, te worden aangepast.
In totaal staat er voor € 33,5 miljoen gereserveerd:  €8,4 miljoen voor onderhoud,  nieuwe - wat heet -  'innovatieve werkomgeving'  € 17,2 miljoen en  € 4,25 miljoen voor de herinrichting van het publieke ontmoetingsgedeelte van het provinciehuis. Over dat laatste was nogal wat commotie ontstaan, waarop aangevoerd werd, dat de riante hal noch ingrijpend noch verstorend zal worden verbouwd.

De aanbouw van 20 jaar geleden wordt afgestoten wat wil zeggen verhuurd.

foto © paul kriele, 4 september 2009. 
 

Het persbericht meldt dat '...verbouwing een antwoord is op de ambities van de provincie uit de Agenda van Brabant. Met andere woorden: een andere manier van werken omvat meer samenwerken met partners die letterlijk het provinciehuis bezoeken en een meer intern samenwerken.
En wat op de aanpassing van de grote hal slaat:  '... Ook is gewenst dat het provinciehuis een uitnodigende en goed geoutilleerde ontmoetingsplaats is voor debat en politieke meningsvorming.'