Het provinciehuis staat er 40 jaar...

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2011 Zaterdag 12 november 2011 viert de province het feit dat 40 jaar geleden koningin Juliana het gebouw van 103,5 m hoog,  dat toen 57 miljoen guldens kostte, officieel kwam openen.

40 jaar Provinciehuis,

Jubileum
Het 40-jarig bestaan van het gebouw van de Rotterdamse architect Hugh Maaskant wordt gevierd met een bijeenkomst voor genodigden en de uitgave van een boek en daaraan gekoppeld een expositie onder dezelfde titel: 'Huis voor Brabant'. De laatste twee items zijn pas vanaf 22 november 2011 te zien.

Nieuwbouwperikelen
De Nieuwbouw van de Provincie kwam in de plaats van de gebouwen [nu het Erfgoedhuis] in de Waterstraat. Maar die bouwplannen werden afgewezen. De eerste locatiekeuze in de binnenstad zag de gemeente, zo dicht bij haar burelen, niet zitten. Daar herinnert  'De Kuil' [parkeergarage geworden] in de Waterstraat nog aan. 
De tweede optie was de Zuidwal thv het Voldersstraatje, waar nu een huis [voorheen Van de Vaart, later Cooijmans] staat en rechts ernnaast Silva Ducis. Bij die keuze zou het silhouet van de stad verstoord worden, met name het zicht op de St. Jan.
Daarop kwam de Meerendonk in beeld, waar de bouw in 1966 begon.