Economische crisis tempert bevolkingsgroei in Brabant

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2013 In 2012 is de Brabantse bevolking met 7.200 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei onder het niveau van de laatste jaren. Onder invloed van de financieel-economische crisis zijn vooral de geboorteaantallen teruggelopen. Ook pakten de binnen- en buitenlandse migratiesaldi iets lager uit. Samenhangend met de toenemende vergrijzing liepen de sterfteaantallen juist verder op. Dat maakt dat de groei minder dan in andere jaren was.

Dieptepunt in de groei
De natuurlijke groei, oftewel het saldo van geboorte en sterfte, bereikte in Brabant in 2012 een historisch dieptepunt. Niet eerder lagen de geboorteaantallen (23.950) zo laag. De afname van het aantal geboorten wordt grotendeels veroorzaakt, doordat het krijgen van kinderen wordt uitgesteld in economisch mindere tijden.
Op 1 januari 2013 telde Brabant bijna 2.471.000 inwoners.

Mede door de afname van de natuurlijke groei is het aantal gemeenten, dat te maken heeft met bevolkingskrimp in 2012 (verder) opgelopen. 
Het valt bovendien op dat de bovengemiddelde groei van zowel in Breda (1,1%), ’s-Hertogenbosch ( 0,6%), Eindhoven (0,6%) als Tilburg (0,4%)  in 2012 boven het niveau van Brabant als geheel (0,3%) ligt.
Met een groei van 0,1% nam de bevolking in het landelijk gebied beduidend minder sterk toe.