Provincie gaat gebruik E-riders stimuleren

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-09-2013 Provincie en het ministerie van Infrastructuur& Milieu gaan mensen bewegen vaker de (elektrische) fiets te pakken voor het woon-werk-verkeer ivm gezondheid en met het oog op een vermindering van autoverkeer. Dus het scheelt de CO2-uitstoot en het bespaart reiskosten. 
 
Het project bestaat uit twee onderdelen:
- E-Bike Bonus: terugverdienen van de aanschafkosten e-bike vanwege woonwerkverkeer.
- Online Fietscoach: app die B-Rider kan coachen en stimuleert om vaker de fiets te nemen. Hierdoor krijgt de provincie een beeld van het gedrag van weggebruikers.

Proefritten
Op dinsdag 10 september [12.00-14.00 uur en 16.00-18.00 uur]  is er bij het Provinciehuis de mogelijkheid voor een proefrit op een elektrische fiets. 
Voor meer info over B-riders