Snellestraat/Stoofstraat: bouwplan

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2008 | Gewijzigd op: 02-05-2010
Tiny Drijvers kondigt de oplevering aan van het bouwproject Snelle-Stoofstraat. Die oplevering zal plaatsvinden na de zomer van 2007. Dan worden de appartementen, die aan beide zijden boven de bedrijfspanden zijn ingedeeld, verhuurd.
Project Snelle-Stoofstraat: Oplevering na de zomer van 2007/ klaar eind 2007 19 maart 2007
Het gaat om acht bedrijfsruimten en 12 stadswoningen, waarvan twee aan de Stoofstraat. Aan die zijde komt een nieuw gebouw 3/5 en zijn twee monumentale panden Café De Stoof [11/13] en het buurpand [7/0] in de eindfase van restauratie. Aan de zijde Snellestraat verrijzen op het terrein achter het Waterschap, drie panden met zes appartementen en daaronder winkels. De voormalige kapsalon/T-shirtzaakTeerefic], dat nu als bouwkeet dient, moet nog worden gerestaureerd. Het nieuwe hoekpand met het Begijnstraatje ligt iets naar achteren ivm het uitzicht op ’t Misverstant. Het gehele complex is onderkelderd voor de opslag van goederen en een automatische parkeergarage.
Drijvers kocht in 1998 het gebied aan en begon kort erop [1999] met een bouwplan. De voormalige huizen van plezier [House of Lords Stoofstraat 3/5] en House of Stars 7/9 en Café De Stoof 11/13], raakten verloederd en werden door krakers ingenomen. De procedure liep voor Drijvers uiterst moeizaam mede door tegenstrijdigheden binnen de gemeentelijke burelen. In 2003 moest de opzet nog eens een keer overgedaan worden. Bovendien kreeg de aannemer, na een brandje in de Stoofstraat 3/5, de schuld van de door de tand des tijds en door de kraakbewoning ontstane verloedering.
Drijvers, die vijf jaar gelden het predikaat Koninklijk kreeg toebedeeld, hoopt dat het gehele project komend najaar kan worden opgeleverd en nog vóór het eind van dit jaar in gebruik kan worden genomen. De architect is Ton Senders van De Twee Snoeken. © paul kriele, www.bastion-oranje.nl/SnelleStoofstraat.htm [zie ook bij Bouwproject 2003 ] en ook Vertraging bouwplan van 2000

Het bouwproject in 't kort
Begin 2003 kan met de restauratie en de nieuwbouw op de locatie Stoofstraat/Snellestraat worden begonnen. Aan de zijde Stoofstraat wordt het voormalige bordeel ‘ House of Lords’ [nr. 3/5] gesloopt om plaats te maken voor twee nieuwe panden. Westelijk ernaast zullen zowel het Café De Stoof [nr.11/13] als het belendende pand [nr. 7/9] worden gerestaureerd.
Aan de zijde Snellestraat wordt de gekraakte voormalige kapsalon, voorheen T-shirt en pettenshop opgeknapt en komen er drie nieuwe appartementgebouwen met zeven- op jongeren gerichte- woningen.
In de Snellestraat zijn nog wel enkele winkels gepland, maar aan de Stoofstraat zullen er- ivm ruimtegebrek- eerder kleinere kantoren komen.
Op het binnenplein is een carrousel-vormige, deels ondergrondse, parkeerplaats voorzien. Het hoekpand met het Begijnstraatje springt iets terug om het zicht te behouden op restaurant ’t Misverstant

Nieuwbouw terrein Stoofstraat/Snellestraat  21 april 2008.
Aan de nieuwbouwpandjes in de Stoofstraat worden, nadat de casco eenmaal klaar is, de vloeren en traplokalen afgewerkt.

Maandag 21 april 2008 kwam Van de Middegaal- Kuijpers betonstorten, liever sproeien via een slangensysteem. Bij al dat gesproei krijg je dorst....

foto's © paul kriele, 21 april 2008.
 

Situaties van 16 januari en maart tot en met oktober 2007.

De gevelrij in de Snellestraat, links voor de kijk op restaurant, tegenwoordig, bistro Méprise, is de rooilijn wat
teruggelegd. Links boven:  het Begijnstraatje. Rechts boven: de boom die gespaard bleef en waarvoor ruimte werd vrij gemaakt..
Onder:
Op het binnentgerrein ligt de ondergrondse parkeergarage en in de nieuwbouw commerciële ruimten op de begane grond en daarboven wonen. 
foto's © gerard monté, 25 oktober 2007.

Gevelrij in de Stoofstraat rondom voormalig café De Stoof en de ingang naar architectenbureau De Twee Snoeken.
foto's © gerard monté, 25 oktober 2007.
Gevels van de twee rechter panden 3 en 5, waarvoor deze nieuwbouw [links en rechts] in de Stoofstraat in de plaats kwam.


De Stoof verdwijnt / Bistro komt  situatie juli 2007 
De Stoof keert niet meer terug. Een nieuwe restaurateur die zich vestigt aan de zijde Snellestraat 24-26, -naast voorheen 't Misverstant', nam de vergunning over. Het betreft een bistro met terras langszij het Klein Bogaardstraatje.

De nieuwbouw van Drijvers tussen de Snellestraat en de Stoofstraat.

Naast restaurant voorheen 't Misverstant, komt een nieuw restaurant. Het voormalige café De Stoof, aan de zijde Stoofstraat, keert niet terug.
foto's © paul kriele, 2 juli 2007.
Zijde Stoofstraat met de voormalige 'panden van plezier': House of Stars en House of Lords, die tegen de grond gingen. Daarachter het vormalige café De Stoof waarvan het casco bleef staand, maar na de renovatie keert het niet meer terug als horecapand.

situatie mei 2007
De panden in de Stoofstraat op de nummers 3/5 werden gesloopt. Dat was 'House of Lords', een huis van plezier. Daar komen deze twee voor in de plaats. Midden is een ruimte vrij gelaten voor trapgat /lift.
 
foto's © gerard monté, 28 mei 2007.
 

situatie april 2007
Opnamen van de bouwsvorderingen resp. aan de Stoofstraat en aan de zijde Snellestraat 
foto's © paul kriele, 16 april 2007.
 

Casco nieuwe flats komen in zicht  den bosch, 11 december 2006

Inkijk op het bouwterrein waar aan de zijde Snellestraat al de eerste muren overeind komen.
De vloerelementen voor de eerste verdiepingen worden door een hoogwerker op hun plek gelegd [zijde Stoofstraat].

foto's © paul kriele, 11 december 2006.

Situatie november 2006 : zijde Stroofstraat

Boven: Het gat dat zich nog in de rij panden aan de Stoofstraat bevindt, waar nieuwbouw komt.
Boven rechts: de twee oude panden die gehandhaafd beleven.
Rechts: inkijk in nieuwbouw Stoofstraat.

f
oto's © paul kriele, 2 november 2006
 
zijde Snellestraat 

Hierboven: naast de voormalige kapsalon enT-shirtzaak, die nu als kantoor/bouwkeet wordt gebruikt, volgt nieuwbouw. De witte muur op de twee foto's rechts is de gevelwand van die oude winkel die gehandhaafd blijft.
Onder: De zijde die grenst aan 't Misverstant met Begijnstraatje. Onder links: op voorgrond het dak van de parkeergarage

foto's © paul kriele, 27 november 2006.

situatie september 2006
   
   

Boven: De bouwvloer aan de zijde Klein Begijnhof/'t Misverstant [boven] en zijde Stoofstraat [onder].
De zandvloer van de diepe kuil is onzichtbaar geworden nadat het beton werd gestori en de eerste muren van de kelders overeind zijn gekomen. 
foto's © gerard monté 6 en 21september 2006.

situatie augustus 2006:
'Nieuwe locatie' van de Eetbar DIT in de Snellestraat, die in de bouwvakvakantie haar terras uitbreidde...
Rechts:
Er is aan de Snellestraat 7-8, bij BIT ook een terras op straatniveau, maar wel minder gewaagd..
foto's © gerard monté, 2 en 7 augustus 2006.

Restaurant Dit heeft in de diepe bouwput een terrasje ingericht.. 
Maar er zijn wel regels aan verbonden:
1 terras op straat niveau
1 op 4 meter diepte voor 4 personen.
Durft U?
Reserveer tijdig, het is maar voor 2 weken
Wel aan de regels houden:
1: blijf zitten. loop, niet rond
2: wilt u iets bestellen, roep dan "daar zijn we weer"
3: wij bepalen wanneer u klaar bent
4: niet weg zonder te betalen

De directie van Dit'' stelt zich niet aansprakelijk voor: instortingsgevaar, tsunami, diertjes die daar leven blauwalgen, uitdrogingsverschijnselen, zandvlooienallergie, zonnesteek, enz.

Het bouwrijp maken van het terrein gaat onverminderd voort. Er is een diepe kuil gegraven en er zijn enkele bouwwanden geslagen en ijzeren blaken geheid en gelegd om de omringende bebouwing te stutten. Intussen [21 juli 2006] bezochten enkele archeologen al weer het terrein.

Bouwput wanden met beton dichtgestort. foto's © gerard monté, 23 juli 2006.

Betonwanden storten: In de bouwvakvakantie ging het werk gewoon voort. Nadat de bouwput was gegraven en de wanden waren gestut ivm met de omliggende bebouwing aan de Snellestraat, Stoofstraat en Begijnstraatje, zijn ook de bouwwanden met beton dichtgespoten.


Boven: De bouwput in de hoek waar voorheen de kapsalon vlak naast lag,later de T-shirt shop.
Links: Inkijk in de bouwput gezien vanaf de Stoofstraat.
Onder: Het bouwterrein met de nieuwe bouwput gezien vanaf de Snellestraat [r] en vanaf het Begijnstraatje
[l] .
foto's © paul kriele, 21 juli 2006.


De bouwput tussen Stoofstraat en Snellestraat. Links gezien vanaf de Stoofstraat en rechts gezien vanaf de Snellestraat. Onder rechts: een steigerstellage om de zijmuren van twee panden te stuttenmidden.
Onder rechts: inkijk in Begijnstraatje.
 
foto's © gerard monté, 8 juli 2006.

situatie juni 2006
Hierboven het gat in de gevelrij aan de Stoofstraat. De vijf T-balken stutten het pand links [westzijde]. Uiterst rechts detail van de situatie.Ook het pandje in de Snellestraat, voorheen de kapperszaak en laatstelijk T-shirtenshop, moest gestut worden.
foto's © gerard monté, 13 juni 2006.

situatie mei 2006

Het binnenterrein bij het kantoor van De Twee Snoeken ligt er nog onverstoord bij.
 foto © paul kriele, 29 mei 2006.
   

situatie maart 2006

Boven: het binnenterrein werd tijdelijk gebruikt voor de opslag van kabels. Op deze foto links de achterzijde Stoofstraat en rechts de achterzijde van de Postelstraat met de kantoren van aannemer Drijvers.
Rechts boven en onder: kabels leggen met het  noodbruggetje voor voetgangers dat in de Snellestraat werd gelegd naar de Stripwinkel.
 
foto's © gerard monté, 16 maart 2006.

In de week van maandag 13 maart 2006 is Van der Pas kabelwerken begonnen met het leggen van leidingen naar de toekomstige nieuwbouw tussen de Stoofstraat en de Snellestraat. Daarom moet de straat worden open gebroken. De bedoeling is het trafohuisje aan de zijde Snellestraat te verplaatsen naar de achterzijde van het binnenterrein. Straks [zondag 19 maart 2006] zullen ook de oude aansluitingen verlegd worden naar het nieuwe huisje. Tot slot worden ook nog eens alle buiten gebruik geraakt kabels opgeruimd. 

De situatie in de Snellestraat is er -nog niet -beter op geworden. Door het openleggen van de straat is er voor voetgangers en fietsers nauwelijks enige doorgang. Voor de toekomstige nieuwbouw moeten er kabels gelegd worden.  foto's © paul kriele, 16 maart 2006.
 

situatie februari 2006
Verscholen onder een plastic zeil metselen enkele bouwvakkers de muren van v/h café- De Stoof op, nadat eerst de fundering en het casco waren verstevigd. De timmerman rechts heeft zijn aandeel in dit vakwerk. [zie ook foto's hieronder]

foto's © paul kriele, 16 februari 2006.
 


situatie medio januari 2006
Hierboven de inspectie van het meest vervallen pand aan de zijde Stoofstraat. Dat is de voormalige café 'De Stoof' op nrs. 11/13 . Daar is alvast een ijzeren T-balk tussen de begane grond en de eerste verdieping aangebracht om dit pand te stutten. Ook werd een betonnen vloer gestort om het pand in evenwicht te houden. 

Linker foto: het voormalige kapperszaakje en later T-shirtshop inde Snellestraat, dat is blijven staan en wordt gerestaureerd.


 foto's © paul kriele, 21 januari 2006.


Bouwrijp maken januari 2006
Sloopbedrijf Barten is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein aan de Stoofstraat/ Snellestraat. In dat nieuwbouwproject zijn enkele woongebouwen, met daaronder winkels annex bedrijfsruimten en de restauratie van een pand aan de Snellestraat [winkeltje/kapsalon] en een pand aan de Stoofstraat inbegrepen. [zie hieronder]

Hoewel aannemersbedrijf Drijvers nog geen duidelijkheid heeft over het doel/functie van de woningen is het werk - zoals aangekondigd voor voorjaar 2006 - gestart. Wellicht pas eind 2007 zou de bouw kunnen worden opgeleverd, ijs en weder dienende. Dat is dan bijna tien jaar nadat de eerste stappen voor een her-ontwikkeling van dit terrein zijn gezet. In het najaar van 2002 en in de zomer van 2005 werd nog grootscheeps archeologisch onderzoek verricht.

Het binnenterrein tussen de Stoofstraat en de Snellestraat wordt op dit ogenblik 16-21 januari 2006 door Sloopbedrijf Barten opgeruimd en geëgaliseerd. Het hoge 'witte' gebouw blijft staan. Op de voorgrond en links, naast het witte gebouw, komt nieuwbouw. Rechts achter staan de kantoren van Drijvers in de Postelstraat.
foto's © paul kriele, 16 januari 2006.

Drijvers ligt nog in de clinch met Milieupolitie over het illegaal kappen van drie esdoorns op het terrein, maar die zaak roept geen belemmering bij voor het bouwproces

Start sloop Snelle-Stoofstraat 25 april 2005.
Maandag 25 april 2005 is aannemer Van Bommel begonnen met de sloop van de Snellestraat/Stoofstraat. Aan de zijde Snellestraat gaan eerst de op een stadsmuur gelijkende muren tegen de grond. Op de die plek komt een flatgebouw; het aangrenzende winkeltje [voormalig kapsalon/ T-shirtzaak/kraakpand] wordt gerenoveerd.
Aan de zijde Stoofstraat gaat het voormalige bordeel ‘ House of Lords’ [nr. 3/5] tegen de grond om plaats te maken voor twee nieuwe panden. Westelijk ernaast zullen zowel het Café De Stoof [nr.11/13] als het er tussen gelegen pand [nr. 7/9] worden gerestaureerd.


Sloop-en inrichtingsbedrijf Van Bommel uit Helmond begon maandag 25 april 2005 met de sloop aan de zijde Snellestraat.
foto' © paul kriele, 25 april 2005.

De bouw zal pas najaar 2005 beginnen. Eerst komen er nog archeologen aan te pas. © paul kriele

Start bouw Stoof-en Snellestraat 23 maart 2005.
Aannemer Drijvers hoopt direct na de bouwvakvakantie met de herbouw van Stoof-Snellestraat te kunnen beginnen. Drijvers gaat er van uit dat de krakers de panden op tijd hebben ontruimd. Hen is via de deurwaarder voor drie panden in de Stoofstraat en een bovenetage in de Snellestraat 16/16a de wacht aangezegd.
De termijn die voor die operatie staat gepland is acht dagen, zo niet dan volgt een gerechtelijke ontruiming met daaraan verbonden kosten. Tot nu toe was er een redelijke verhouding tussen de krakers en de aannemer.
Het project dateert al van 1998, maar raakte door ambtelijk slordigheid en door tegenstellingen tussen twee diensten ernstig vertraagd. In de Stoofstraat worden twee panden gerestaureerd en eentje gaat er tegen de grond. Het gekraakte winkeltje in de Snellestraat wordt gerestaureerd. Daarnaast komt een appartementencomplex. Op de begane grond in beide straten zijn winkels/bedrijfsruimten voorzien.

Op de plek van de bogen, die herinneren aan de eerste stadsmuur, komen appartementen.
foto © paul kriele, 11 februari 2003.
Het gekraakte padje voorheen, kapsalon later T-shirts shop, en dat op de nominatie staat gerenoveerd te worden.
foto ©  gerard monté, 14 juli 2002.

Opnamen 5 oktober 2003.
Bijgaande opnamen dateren van 5 oktober 2003. Er is nog geen teken van -levendige -bouw te zien.

Boven: Dogen die zouden herinneren naar de oude middel eeuwse situatie.
In diezelfde muur bevindt zich een muursteen die duidt op...?

Rechts: De binnenplaats van het eerde onderzochte terrein waar ooit een Klein Begijnhof heeft gelegen..


foto's © gerard monté, 5 oktober 2003.

 


Vertraging Stoofstraat/Snellestraat 
18 juni 2002.  
Het project van Aannemer Drijvers in de Stoofstraat/Snellestraat heeft enige vertraging opgelopen. Het eerste -bij nieuwbouw in de stad noodzakelijk - bodemonderzoek bleek niet voldoende om een bouwvergunning af te geven. Dat wordt na een aanvullend onderzoek alsnog de volgende week verwacht. Er werd uitgegaan dat eind dit jaar al met de sloop van het binnenterrein kon worden begonnen.
In de Stoofstraat gaat het om renovatie en een nieuwbouwpand en in de Snellestraat komt -naast een te renoveren pand ook nieuwbouw met twaalf appartementen en acht bedrijfsruimten. Ontwerp door architect Senders van De Twee Snoeken.
Inmiddels is de voormalige winkel in T-shirts Teerrefic, tijdelijk verhuurd aan Eric van de Wiel en Sylvia van Genabeek. Uit hun hobby is de zaak in antiek en curiosa voortgekomen. Zij bezetten voor een jaar het pandje Snellestraat 14. Het zaakje in brocante is voorlopig op dinsdag, donderdag en vrijdag open.
De etalage is alvast voorbestemd om er de archeologische vondsten te laten zien die broer Ronald van Genabeek mogelijk opgraaft uit het Klein Begijnhof. 

Snellestraat/Stoofstraat publicatie 4 april 2002
In een gemeentelijke publicatie donderdag 4 april 2002 staat dat aan het bouwplan in de Stoofstraat/Snellestraat vrijstelling wordt verleend. Dat betekent dat aan het plan van architectenbureau De Twee Snoeken groen licht is gegeven.
Vanaf maandag 8 april 2002 tot 29 april 2002 ligt het plan ter inzage bedoeld om inspraak mogelijk te maken.

Nieuw plan ingediend 5 maart 2002.
Dinsdagmiddag 5 maart 2002 maakten aannemer Drijvers en Ton Senders van het architectenbureau ' De Twee Snoeken' hun plannen bekend met betrekking tot het gebied Snellestraat/Stoofstraat. Die plannen zijn binnen de gemeentelijke commissies drie jaar lang heen en weer geslingerd. Ook burgemeester Ton Rombouts ging er zich mee bemoeien. Door eigenwijze sectorhoofden en commissiebeambten moest het plan bakzeil halen.
Drijvers trok zich medio 2001 uit het overleg terug, maar heropende op aandringen van de bewoners en de neringdoenden in de buurt najaar 2001 het overleg met de gemeente. Er zijn intussen al twee wethouders ' versleten' .  


De ingediende plannen voor de zijde Snellestraat [rechts] en de zijde Stoofstraat [links].
Het poortje naar het binnenterrein blijft behouden.
Tekeningen architectenbureau 'De Twee Snoeken' / architect Ton Senders.

 
Bouwplan 5  maart 2002
 Begin 2003 kan met de restauratie en de nieuwbouw op de locatie Stoofstraat/Snellestraat worden begonnen. Aan de zijde Stoofstraat wordt het voormalige bordeel ‘ House of Lords’ [nr. 3/5] gesloopt om plaats te maken voor twee nieuwe panden. Westelijk ernaast zullen zowel het Café De Stoof [nr.11/13] als het belendende pand [nr. 7/9] worden gerestaureerd.
Aan de zijde Snellestraat wordt de gekraakte voormalige kapsalon, voorheen T-shirt en pettenshop opgeknapt en komen er drie nieuwe appartementgebouwen met zeven- op jongeren gerichte- woningen.
In de Snellestraat zijn nog wel enkele winkels gepland, maar aan de Stoofstraat zullen er- ivm ruimtegebrek- eerder kleinere kantoren komen.
Op het binnenplein is een carrousel-vormige, deels ondergrondse, parkeerplaats voorzien. Het hoekpand met het Begijnstraatje springt iets terug om het zicht te behouden op restaurant ’t Misverstant.

Architect Ton Senders [De Twee Snoeken] en aannemer/projectontwikkelaar Tiny Drijvers gaven dinsdagmiddag 5 maart 2002 voor de Nieuwsbrief een toelichting op het plan, dat nog in procedure gaat.
Wethouder Jetty Eugster van RO en Stadsontwikkeling weet de vertraging die ruim drie jaar duurde, aan het heen-en-weergepraat binnen de [on-]mogelijkheden van het bestemmingsplan. Binnen die procedure maakten de monumenten - én de welstandscommissie nog elkaar tegensprekende afwegingen….aldus Eugster.

Tiny Drijvers verwacht dat de straten in hun oude luister worden hersteld. De woningen die er komen zijn afgestemd op een ' jong publiek,' aldus aannemer Drijvers. Over de krakers die boven het winkeltje bivakkeren verwacht hij dat ze overeenkomstig hun ideologie ' woonruimte bevorderen in binnensteden' . Drijvers hoopt aan de hand van de plannen met hen tot een oplossing te komen.   

Plattegrond van het project Stoofstraaf [links] en Snellestraat [onder].
Via de poort naast het voormalige café ' De Stoof' kunnen de bewoners naar de parkeervoorziening.
Tekening © Architectenbureau ' De Twee Snoeken'. 


Een doorsnede vanaf het binnenplein gezien,  
Tekening © Architectenbureau De Twee Snoecken, maart 2002

Overleg weer opgepakt  november 2001.
Het is november 2001, na een periode van ' Koude Oorlog' tussen de gemeente en aannemer Drijvers is rond 19 oktober 2001 het overleg weer opgepakt. Met wethouder J.Eugster, de opvolgster van Ton van Beers l, moet Drijvers opnieuw aan de slag.
In augustus 2001 had Drijvers feitelijk het bijltje erbij neergegooid [Nieuwsbrief 16-8-2001], zo teleurgesteld als hij was na drie jaar wachten, over de houding van de gemeente. Op initiatief van de bewoners, en met name de winkeliers, is het overleg met de wethouder weer opgepakt.0eterd en de bouwprocedure kan aanvangen, gaat er zeker weer een jaartje overheen, zo verwacht men..

Vertraging bouwplan  december 2000.
In de Stoofstraat en een pand in de Snellestraat heeft aannemer Drijvers al bijna twee jaar geleden een nieuwbouw-, c.q. verbouwingsplan ingediend.
Daarover is in de Nieuwsbrief Bastion Oranje regelmatig bericht. Behalve de gemeente, hebben ook de bewoners gereageerd op de- in hun ogen- te hoge nieuwbouw. Het meest markant is nog dat de gemeentelijke commissies met hun stellingnamen tegenstrijdige adviezen hebben verstrekt.

Linksboven: Vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Linksonder: Helaas Heer Drijvers is niet willig.
 
foto's © gerard monté, 3 december 2000.

Bijgaande beschilderde houten schuttingen die bewoners in de poorten van het binnenterrein aan de Snellestraat [perceel Postelstraat] hebben geplaats, zijn in een meer carnavaleske sfeer omgeturnd.
 
'Aannemer Drijvers maakt meer los dan een jaar Jeroen Bosch', staat er op de meest recente- ludieke- actie van de bewoners van Stoofstraat/Snellestraat te lezen. 
Deze tekst hoort bij een levensgrote afbeelding van Jeroen Bosch.
----------------------------
Aannemer Drijvers, die najaar 2000 een schadeclaim indiende, is nog steeds in afwachting van een positief advies van de gemeente. Er zijn inmiddels twee gesprekken met wethouder Frank van Beers geweest, maar door diens vertrek is het contact met de gemeente weer op een laag pitje komen te staan.

Stoofstraat/Snellestraat 2000
In de Stoofstraat en een pand in de Snellestraat heeft aannemer Drijvers een verbouwingsplan ingediend en voor de open plek in de Snellestraat een nieuwbouwplan.
Daarover is in de Nieuwsbrief Bastion Oranje regelmatig bericht. Behalve dat de gemeente met zijn commissies - die bovendien in opvatting tegenstrijdige adviezen verstrekken - hebben ook de bewoners aanvankelijk gereageerd op de - in hun ogen - te hoge nieuwbouw.
Aannemer Drijvers, die een schadeclaim heeft ingediend, is nog steeds in afwachting van een positief advies van de gemeente.


Terug naar boven