Platenzaak Pieter van Os verandert niet in horecazaak

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-09-2016 | Gewijzigd op: 20-11-2016
De voormalige platen/cd zaak van Pieter van Os op Snellestraat 40-44 verandert niet in een horecazaak. Dat in tegenstelling tot eerdere berichtgeving die gebaseerd was op voornemens van Jacqueline van Liempd, die in het pand van Monique Persoons een pizzeria willde vestigen.

De gemeente verleent voor dit zogeheten zwerfgebied nabij een  A1-locatie geen vergunning voor nog meer horeca. Dat blijkt uit het antwoord van de gemeente op vragen van de Bossche Volkspartij [brief dd. 19 mei 2016.]
Daarbij merkt zij op dat er gelet wordt op'.. evenwicht in het functioneren van de binnen stad....maw '..maatwerk leveren en faciliteren van ondernemers[initiatieven]. De balans tussen retail, horeca en wonen moet in stand blijven.
Inhakend op deze afwijzing zegt de brief van de gemeente verder dat '..zij voornemens is om criteria te gaan opstellen om dergelijke verzoeken in zwerfgebieden beter te kunnen beoordelen'. 


De voormalige platenzaak van Pieter van Os
op Snellestraat 40-44 verandert niet in een  horecazaak.


foto © paul kriele, 2 april 2016.

Frament uit bericht van 4 april 2016; Platen/cdzaak Pieter van Os verandert in horecazaak
De platen-en cdzaak van Pieter van Os, die eind dit jaar voor goed sluit, krijgt de bestemming van horecazaak. Het pand is eigendom van Persoons Vastgoed en in portefeuille bij Paul Kreté compagnon van Monique Persoons.
Maar Paul Kreté wil over de exacte invulling van dat begrip horeca nog niets zeggen. Vroeger was dit pand in beheer van ene Jan Valentijn, die er een friteszaak 'De Valie' in leidde.