Plaquette voor project Drijvers Stoof-Snellestraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-05-2010 | Gewijzigd op: 02-05-2010
Vanmorgen zondag 2 mei 2010 werd aan het pand van Eetcafé DIT in de Snellestraat een plaquette onthuld uit eerbetoon aan de inzet, durf, creativiteit en doorzettingsvermogen, zoals voorzitter van de werkgroep Het Kleine Monument Nort Lammers het in zijn toespraak in een volgepakt DIT aangaf.
Aannemer Drijvers heeft in de hoek Stoofstraat/Snellestraat een nieuwbouw en renovatie gerealiseerd [zie artikelenreeks over het project van Drijvers op Bastion Oranje dd.24 april 2008 ].
'De familie Drijvers, waar op deze 2e mei 2010 drie generaties aanwezig waren, wordt vandaag gefêteerd,' zei de woordvoerder van de werkgroep Het Kleine Monument  Piet van Leeuwe, 'om onze waardering voor hen uit te spreken.' Daarom maken we er hier binnen [omdat het buiten zo regende] een zonnige en feestelijke bijeenkomst van, sprak Nort Lammers in een toelichting op het werk van de werkgroep. Lammers hield het voor deze keer 'kort' was het compliment van Piet van Leeuwe. Maar uit Lammers' uitvoerige toelichting bleek dat men in afwachting was van de komst van een verlate burgemeester Rombouts.

Zondags zitten er in de kerk nooit zoveel mensen als bij deze gelegenheid van 'De Kring' waarvan de werkgroep 'Het Kleine Monument' in  Eetcafé DIT in de Snellestraat een feestelijke ceremonie had belegd rond een project van aannemer Drijvers. Het Groot Oeteldonks Koor [GOK] olv dirigent Nico, dat met een medley van bekende -Bossche -nummers de zaak wat opvrolijkte..
 
De officials, vlnr. kandiaat-voorzitter van 'De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch'  Joop Thissen, de nieuwe wethouder Huib van Olden [CDA], voorzitter van de Werkgroep Nort Lammers en diens woordvoerder Piet van Leeuwe en de huidige voorzitter van 'De Kring' Jo Timmermans. Hier komen de 'bestuurderen' en organisatoren nog wat prominenter in beeld, maar dan zonder Lammers.

foto's © paul kriele, 2 mei 2010.

'De werkgroep Het Kleine Moniument' is een van de kleine radertjes in de organisatie van de 'De Kring', sprak Lammers in zijn welkom rechtstreeks tot de familie Drijvers en haar nazaten. 'Dus het is goed dat u eens hoort wat  hoe dat werkt. Mede vanwege de goede samenwerking met het bestuur van De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch betrok Lammers - achter de bar staand - in zijn woorden ook de huidige voorzitter van 'De Kring' die toch vanwege zijn broze gezondheid aanwezig was en diens beoogd opvolger Joop Thissen en eveneens de architect van het project Aart Wijnen.
'Die werkgroep 'Het Kleine Monument' is een hele ondernemende groep, die soms eens uit de bocht vliegt en confrontaties met het bestuur aangaat,' sprak Lammers  die ook nog een overzicht gaf van dit project en tot slot ook Sjaak van Geffen van DIT dankte voor zijn gastheerschap. 

-Boven: De familie, boven Tiny jr. en José Drijvers, en rechts het echtpaarTiny sr. Drijvers stonden in het middelpunt op de feestelijke bijeenkomst op 2 mei 2010 in restaurant DIT ter gelegenheid van de onthulling van een herinneringsplaquette aan het project Stoofstraat-Snellestraat van aannemer Drijvers en architectenbureau De Twee Snoeken.

-Rechts:Aart Wijnen ging in een gevatte toespraak in op de samenwerking van Wijnen [later deTwee Snoecken met de aannemer]. Wijnen refereerde even aan de trubbels met de gemeente, waaruit zijn bureau toch profijtelijk [dankzij een langdurig gebruik van de kantoorkeet op het binnenterrein]  te voorschijn was gekomen....  .

foto's © paul kriele, 2 mei 2010.

  Het moment van de onthulling van de plaquette op de zijmuur van DIT door Kringvoorzitter Jo Timmermans en links Tiny Drijvers sr..  Rechts het echtpaar Tiny Drijvers jr.

Links de plaquette naar ontwerp van Baast uit Vught  is gemaakt door Jan Venrooy die vertelde dat hij een oude techniek heeft toegepast en later het afgebeelde complex op een moderne manier daarin heeft gegraveerd.
Behalve het complex staat er ook het vignet van 'De Kring' op en de rebusarmband van de Stadspijpers en daaronder de naam Aannemersbedrijf Drijvers.


Op de plaquette staat 'Plaquette 2010 Stoofstraat Snellestraat
Ontwerp architectenbureau De Twee Snoeken. Uitvoering Aannemersbedrijf  Martin Drijvers'.
En aan de zijden de huisnummers van de percelen uit het project zoals: ' Stoofstraat nrs. 5 t/m 19 en Snellestraat nrs 14 t/m 24'.

foto's © paul kriele, 2 mei 2010.

Vervolg toespraak Nort Lammers
'Kleine monumenten zijn geen wegwerpartikelen. Achter elk klein monument zit een verhaal.' Lammers gaf verder aan dat aannemer Drijvers, die hier samenwerkte met het architectenbureau De Twee Snoeken, een stuk durf heeft getoond en door creativiteit en doorzettingsvermogen de regels van de gemeente heeft weten te overwinnen. Zij kiest niet voor  eenheidsworst: én nieuwbouw en restauraties op een dergelijk plekje in de binnenstad. Dat is de reden waarom we hier voor Tiny Drijvers het zonnetje laten schijnen.'
Aart Wijnen:
Aart Wijnen ging in op de samenwerking tussen architectenbureau De Twee Snoeken en Aannemer Drijvers. Wijnen somde drie redenen op over de achtergrond van die samenwerking.
De 1e reden is: 'Oké', had Jo Timmermans gezegd, 'maar met één reserve, dat we niet alle panden van het architectenbureau mooi moeten vinden.
De 2e reden: Toen mijn vader -Wijnen sr. - eens met iemand binnen kwam - Het was een roodharige mijnheer -  zei die tegen mij: Hallo Barend en dat is-t-ie blijven zeggen. Het bleek Tiny Drijvers sr. te zijn. Hij werd Tiny sr. en ik werd Barend.  Maar ik ben al 36 jaar fan van Drijvers. Uit de verbouwing van onze woning in de Kamperfoeliestraat ontstond de eerste zakelijke verbinding met Drijvers.
En nu komt een van de belangrijksten redenen: Iedereen denkt dat ik door mijn vader in de zaak [Twee Snoeken] ben gekomen. Maar dat was niet dankzij mijn vader, maar dankzij Tiny Drijvers.
Middels een geschenkje, waardoor Wijnen jr. kon ingaan op een algemeen vooroordeel 'de gek en de graaier' dat bestaat, poetste hij die vraag weg, wie nu de graaier en wie de gek is. Wijnen, die blij was dat hij de familie nu kon feliciteren, zei: 'Dat oordeel dat het om geld gaat, is absoluut niet terecht.'

Dankzij die vertraging die de ambtelijke molens [afwijkende adviezen van welstand en monumentencommissie] in het ontwerpproces veroorzaakte, hebben we ons kantoor op het binnenterrein, dat jullie ons gunden, er uit. Met: 'Wie is nu de gek en wie de graaier?' sloot Wijnen zijn toespraak af.  
Met dit project hebben we aangetoond dat we naast een architectonisch hoogstandje, De Twee Snoeken zich ook bescheiden kan neerzetten.'

Terug naar boven