Opknappen Snelle-en Stoofstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-09-2008 De bouwactiviteiten in de Snellestraat en Stoofstraat zijn bijna afgerond. De gemeente gaat deze straten opknappen. Dit gebeurt in het kader van het Geïntensiveerd Onderhoud. Naast de Snellestraat en Stoofstraat worden ook het Begijnstraatje en het Minderbroedersplein aangepakt.
De Stoof-en Snellestraat krijgen, na het gereedkomen van het nieuwbouwproject, een nieuwe bestrating. foto's © paul kriele, 18 maart en 11 augustus 2007.