Hartje Den Bosch: Aftreden dreigt voor voorzitter Peter Claessen

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-03-2018 | Gewijzigd op: 06-03-2018
Actueel dd. 6 maart 2018: Peter Claessen  stopt met voozitterschap 'Hartje'
Peter Claessen, voormalig raadslid en oud-wethouder voor de D66  stopt met zijn voorzitterschap  van 'Hartje 's-Hertogenbosch'. Dat komt door  de kritiek die hem overkomt met name van leden van de ondernemersvereniging.
Claessen vindt dat er een hetze tegen hem aan de gang is.

Bericht van 5 maart 2018: Motie van wantrouwen jegens het bestuur 'Hartje'
Voor voorzitter Peter Claessen dreigt een aftreden als voorzitter van de ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch.  Uit de zakelijke binnenstad rijst de kritiek op als zou Claessen en andere bestuursleden de ondernemers onvoldoende representeren in het bestuur.

Voorzitter Hartje 's-Hertogenbosch
Peter Claessen zou te weinig 
de belangen van de
ondernemers in zijn bestuurschap voorop stellen  en  -naar
verhouding- meer politiek bedrijven
.

foto © paul kriele, 6 oktober 2014.
.................................................................
  .......

Claessen kreeg onlangs ook felle kritiek vanuit de Blb/wijkraad met zijn vasthoudendheid aan het parkeeraspect voor bezoekers aan de binnenstad, de maxiumum snelheid op de nieuw te maken verkeersboulevard van 50 km/uur  en op zijn visie over de straatafsluiting [Postelstraat] *.

Ook hebben enkele verontruste leden [gebiedscoördinatoren een brief [dd. 28022018] naar alle  bestuursleden gestuurd met kritische punten die ook al in juni 2016 op een gebiedscoördinatorenoverleg aan bod zijn gekomen.
Maar na twee jaar is er te weinig  progressie geboekt en de communicatie alleen maar verslechterd en de afstand bestuur  en leden groter is geworden. Sterker nog er vindt versplintering van de binnenstad plaats, zoals met de Verwersstraat, Hinthamerstraat en Bosch Kwartierstellen zij.
Kortom acte is broodnodig. We hebben geen vertrouwen meer in het huidige bestuur omdat 'Hartje' wordt gebruikt als een poliltiek platform, er te weinig aandacht wordt gegeven aan de primaire behoeften van de ondernemers en er geen vacatures zijn  voor nieuwe [kandidaat] bestuurders.
Daarom zeggen wij het vertrouwen in het bestuur op en dringen aan op een collectief ontslag op de ALV van 28 maart 2018.
Bij dit aftreden zal een interim bestuur aantreden om de taken over te nemen teneinde een gezonde en voortvarende vereniging terug te krijgen.


* Betreffende de Blb: Zie ook artikel dd. 7 januari 2018:  Blb noemt de tegenstellingen met Hartje 's-Hertogenbosch.  Terug naar boven