Nieuwe levensfase Hartje 's-Hertogenbosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-07-2018 | Gewijzigd op: 05-07-2018


In de nieuwe, woensdagavond 4 juli 2018 in de Muzerije gepresenteerde visie/missie van Hartje 's-Hertogenbosch staan drie kernwoorden, die het bestuur 'merkwaarden' noemt: verbinden, verblijven en beleven. 
Gezien de nieuwe transparante aanpak van het bestuur van 'Hartje' met ondermeer een vernieuwde interactieve website  [hartje.nu], kun je dre drie ook vertalen met verbeteren, samenwerken en werven.
Volgens de kersverse voorzitter Ton Kranenbug [van hotel De Pauw] komt deze nieuwe aanpak, '..doordat sommige zaken op een laag pitje stonden, of verouderd waren, of doordat ze nieuw leven ingeblazen moesten worden...' . 

Het inslaan van de nieuwe fase brengt ook met zich mee,  dat het kantoor in Hotel Central is opgedoekt, Voortaan verloopt de communicatie via het 06 53102609 nummer of via internet [website].
In de Muzerije, waar ook de ALV-vergaderingen plaats vinden, zit ook de 'opslag' van 'Hartje'. Er is ook geen vast telefoonnummer meer. 


Bestuur van Hartje 's-Hertogenbosch vlnr: Harold Grondman [portefeullie Veiligheid] , Anita van Leeuwen [portefeullie Duurzaam] , voorzitter Ton Kranenburg, secretaris Monique de Kleijn veiligheid Hinthamerdriehoek, verkeer en Zuid-Willemspark], communicatiemanager Stefan
van Ham [van Lift-Off] en ICT-man Andries Meulendijks.


Penningmeester Monique Kerkhof
was door persoonlijke omstandigheden afwezig.


foto © paul kriele, 4 juli 2018.
..............................................................

De nieuwe voorzitter Ton Kranenburg, die voorafgaand aan de presentatie van de visie zelf aangaf dat hem nog een kennismakingsperiode wacht  met de burgemeester en wethouders en de politiek en de -intussen plaatsgevonden kennismaking met de - horeca. Een belangrijk item voor het bestuur is de werving zowel van gebiedscoördinatoren die het aanspreekpunt zijn van de vereniging en van adviseurs. Jacques van der Miessen [ mobiliteit, verkeer en Gasthuiskwartier] heeft zich gemeld, evenals Marcel van Zwam die is voorgedragen voor de Marktcommissie. 
Kranenburg wil ook de CWO, het Collectief Winkeliers Overleg,  nieuw leven inblazen. Dat had 200 leden en zette zich in voor activiteiten bij strafbare feiten.
Binnen de vereniging wil Kranenburg inspiratiesessies opzetten, sessies die of binnenshuis of bijv. met een dagje uit, plaats kunnen vinden. 

Het zijn niet allemaal nieuwe en vernieuwende wegen die 'Hartje' inslaat,  ze volgt ook de gebaande paden als samenwerking.  Bijvoorbeeld door het opzetten van een professioneel Binnenstads management. Waar oorspronkelijk al sprake was van een Centrum management, waar Kranenburgs voorganger Tiny Bertrums zijn leven lang voor heeft ingezet. 
 
Kranenburg: 'Er is behoefte aan een vergelijkbare structuur van samenwerking met de gemeente. Dat noemt de voorzitter 'een gezamenlijk plaatje op gebied van het zakenleven en  cultuur van onze binnenstad. We voelen ons overtroefd door andere grote Brabants steden.  Eindhoven is in dit opzicht al verder dan Den Bosch en loopt hierin voorop'.

In haar visie staat ook dat 'Hartje' de binnenstad wil vergroten/ uitbreiden met de Spoorzone wat een reactie uit de zaal opriep in de zin van '..maar we mogen geen functies verliezen of functies doen verplaatsen'.

Raadslid Marianne van der Sloot, die reageerde op deze wat zij noemde ambtieuze visie, raadde, naar aanleiding van het aspect Binnenstadsmanagement, aan eerst ook eens met de raad in gesprek te gaan.  

Communicatiekanalen  info@hartje.nu  of www.hartje.nu of  06  53102609

Terug naar boven