Koopavond Hinthamerstraat met eenvijfde ingezakt tov 2017

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-08-2018 | Gewijzigd op: 16-08-2018
De animo voor de koopavond op donderdag in de Hinthamerstraat is met eenvijfde, ofwel 21%,  tov 2017 teruggevallen. Dat meldt  het onderzoeksbureau Retail Management Centre [RMC] in Amsterdam. Dat bureau heeft met tellers in de Hinthamerstraat de passanten 24/7  [dus continu] vastgelegd. Het gaat om de eerste 26 koopavonden van 2018. 

Delen van de Hinthamerstraat.
foto's © paul kriele, 4 april 2017 en 6 april 2018.

Met dat resultaat doet Den Bosch onder voor elke andere stad in 't land, terwijl juist het afgelopen jaar het aantal bezoekers aan binnensteden toenam. En het gaat niet eens over het warme weer van juli en augustus, want de tellerstanden komen van het eerste halfjaar 2018.
Arnhem, Zwolle en Breda scoren juist met hoge aantallen bezoekers.

De straat een stiefkindje
De Hinthamerstraat is het stiefkindje geworden van de Bossche binnenstad. Dat  komt mede door twee coffeeshops en het opvanghuis Inloopschip. Een hoge functionaris bij de gemeente heeft eens na zijn ambtsperiode gezegd dat het een verkeerde keuze is geweest van de gemeente om daar twee coffeeshops te gedogen.

Even [ook al werd die procedure erg vertraagd] was sprake dat het Inloopschip naar Reinier van Arkel in de Windmolenbergstraat zou verhuizen samen met de vrouwenopvang en die van jeugdigen probleemgevallen. Maar vanwege diverse factoren, zoals de kosten, de procedure met bezwaar makende omwonenden en een andere aanpak van deze problematiek, is dat plan ingetrokken. 
Ook technische factoren, zoals een noodzakelijk gescheiden [vrouwen-mannen] entree die van de Bethaniëstraat in de Windmolenbergstraat zou komen te liggen en de verbouw van de in onbruik geraakte gymzaal in de Windmolenbergstraat, speelden daarbij een rol. 

Zie daarover het artikel dd. 7 februari 2018 'Geen verhuizing opvang [o.a. Inloopschip] meer