Geen Bossche Bedrijven Investeringszone

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2009 Het Bossche centrum zal geen Bedrijven Investeringszone (BIZ) krijgen. Het wettelijk vereiste draagvlak onder de ondernemers ontbrak. Van de bijna 1.000 stemgerechtigden bracht slechts 40 % zijn stem uit. Dat hadden er minimaal de helft moeten zijn. Het aantal geldige stemmen was 404 (40,9%).
Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch, had met steun van de Bossche Horeca afdeling, dit idee bedacht. Via een gemeentelijke opslag werden de winkeliers en andere zakenlui in het centrum automatisch lid.
Met het geld uit dat Ondernemersfonds, dat in plaats kwam van het lidmaatschap van Hartje Den Bosch, zouden voor hen investeringen worden gedaan en acties [op gebied van veiligheid en leefbaarheid] worden uitgevoerd. 
Achterliggende reden was de zogenaamde 'free-riders' [niet Hartje-leden]  alsnog aan te laten haken [meebetalen].

Een van de criteria die de gemeente dit idee oplegde was dat minimaal 50% van de betrokken ondernemers moesten mee-stemmen. Daarvan moest minimaal tweederde vóór zijn, die ook nog eens meer WOZ-waarde zouden vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.