Vijfjarenplan Hartje s-Hertogenbosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-04-2013 | Gewijzigd op: 11-04-2013
De ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch heeft in een vijfjarenplan haar ambities vastgelegd. Zo staat er in, dat de Bossche binnenstad tot de beste van Nederland moet worden.....

In het algemeen staat in het plan, dat ter verhoging van bestedingen en de terugkeer van de regioconsument er ondermeer gewerkt moet worden aan de versterking van de toeristische functie en de implementatie van de combinatie van het fysieke en het internet winkelen [Het plan noemt hier: de aanleg van een Wifi-deken over binnenstad].
-Verder pleit ‘Hartje’ ervoor de binnenstad te vermarkten [de p.r. uitdragen], ruimer dan in de regio, ofwel tot zelfs in België en in Duitsland. We zijn niet voor niets drie jaar op rij ‘Meest gastvrije binnnestad’, staat er te lezen..
-De differentiatie van winkels in de binnenstad moet meer uitgebuit worden door meer ruimte te geven aan kleine specialistische winkels.
-Het bestuur van de ondernemersvereniging dringt aan op een herbezinning van de invulling van het GZG-terrein. Zij wil voorrang geven aan nieuwe attractieve grootschalige winkelformules.
-De kwaliteit van het openbaar gebied kan verhoogd worden door samenwerking. En dan valt opnieuw het begrip ondernemersfonds, waarvoor ’Hartje’ al jaren pleit. Met dat fonds kan de gemeente de ondernemers collectief faciliteren.

Onder het aspect bereikbaarheid noemt het plan enkele speerpunten:
-Betere verkeersassen vanuit Noord en Rosmalen naar het centrum
-een evenwichtige parkeerbalans, waartoe hoort kort parkeren aan de rand van de binnenstad
-het weghalen van grootschalig openbaar vervoer uit de binnenstad met daar voor in de plaats kleinschalig, milieuvriendelijk openbaar vervoer
-spoedige studie naar tracé Zuid-Willemsvaart met betere verbinding vanuit Noord naar centrum.

Vast zittend bestuur.
Dit vijfjarenplan  kwam recent in een bestuursvergadering aan de orde. Ander agendapunt was toen de benoeming of kandidaatstelling van nieuwe bestuursleden ivm aftreden van de huidige leden. Doordat er zich geen nieuwe kandidaten hadden aangediend moest het zittende bestuur noodgedwongen aan blijven..