Stadspenning in brons voor vertrekkende voorzitter Tiny Bertrums

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2013 | Gewijzigd op: 02-10-2013
Vanmiddag - 1 oktober 2013- tijdens het afscheid van de 75-jarige Tiny Bertrums als voorzitter van de ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch heeft loco-burgemeester Jan Hoskam de vertrekkende voorzitter de stads penning in brons uitgereikt.
Van ´Hartje´ zelf ontving Bertrums de HenkvanderVen-prijs.

Met een vertraagd vertrek – geen nieuwe kandidaat én het moeilijk los kunnen laten van zijn functie] gaat ‘Hartje’ een nieuw tijdperk tegemoet. Er staan in de binnenstad tav het winkelapparaat grote veranderingen op stapel. Spreken we alleen al over winkelsluitingen en de invoering van elke zondag tot koopzondag. Daarnaast moet er nog een beslissing voor de invulling van het GZG-terrein worden genomen, en raakt in 2014 de functie van de Zuid-Willemsvaart weer actueel.
De ombouw van de traverse om de binnenstad tot boulevard voor langzaam verkeer, met daaraan gekoppeld een nieuw bussysteem [elektrovervoer naar die binnenstad] is een traject dat de raad bespoedigd wil zien.

 Een geëmotioneerd echtpaar Bertrums dat gehuldigd werd met de stadspenning in brons voor Tiny en ook voor Fien was er volop waardering.  foto's © paul kriele,1 oktober 2013.

Peter Claessen sprak over ‘de mens Tiny Bertrums
De nieuwe voorzitter van HDB Peter Claessen sprak over de mens en bestuurder Bertrums die hier met familie en vrienden is.
'Een groot deel van je leven was je bestuurder. Dat is in de tegenwoordige maatschappij wel wat anders. Jij bent een uitzondering Je vrouw Fien heeft er misschien wel onder geleden, maar door jouw functie had zij wat vrijheid.
Je bestuurlijke carrière is erg modern naar hedendaagse begrippen.
Met ziet tegenwoordig graag dat ouderen zo nog actief blijven.

De hamvraag is waar staat HDB? Ze staat er als organisatie goed bij: levendig, actief en betrokken.'

   
 vlnr Mony Otgens, Tiny en Fien Bertrums, de nieuwe voorzitter Peter Claessen, loco-burgemeester Jan Hoskam en Ben van den Thillart van het Centrummanagement. Pieter Bak [Bourgondisch 's-Hertogenbosch] , Ben van den Thillart en  Peter Claessen.

foto's © paul kriele, 1 oktober 2013.

Vervolg toespraak Peter Claessen
'Tiny houdt zijn [sociale] kontakten. Hij provoceert, maar zeker niet polariseert. Tiny verbindt Bosschenaren. Deze voorzitter vertrekt op een moment dat de economische positie van de stad geen vanzelfsprekendheid meer is. Je verantwoordelijkheid is weg. Je kunt er nu naar blijven kijken.
Het is me een genoegen jou de hoogste onderscheiding van de Vereniging uit te reiken, de HenkvanderVenpenning en als cadeau zal Ben van denThillart je een applicatie voor je smartphone aanbieden.
Ben van den Thillart bij de overhandiging van de applicatie voor de smartphone: ‘Maar bedenk voor je begint. Je kunt er niet meer van af..’.

De nieuwe voorzitter van
Hartje 's -Hertogenbosch Peter Claessen, reikt aan diens voorganger de HenkvanderVen-prijs uit
.

foto © paul kriele, 1 oktober 2013.


Jan Hoskam en de Nieuwjaarsreceptie
Loco burgemeester Jan Hoskam, die sprak namens zijn collegae wethouders Jeroen Weyers, Van Olden en Snijders, ging even terug naar de jaren 70, toen Bertrums nog bestuurslid was en de stad er weinig rooskleurig bij stond en de ondernemers nog geen gemeenschap vormden.  'Je hebt er je schouders onder gezet.

We keken elk jaar uit naar de Nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging .De vraag was eigenlijk of je genoemd of niet genoemd zou worden in jouw speech. Soms was het betert van niet, maar als je genoemd werd, had je een hogere waarde.
Mijnheer Bertrums was het voor mij als mede binnenstadsbewoner in het begin, maar later werd het Tiny. Je hebt een grote verdienste, niet alleen als voorzitter ook als mens. Hartje ´s-Hertogenboshc is een soort ´family event´.
Tiny, in jouw markante stijl van communiceren w as je soms vierkant, maar altijd overbruggend.'

Tiny en Fien en op de achtergrond Jolanda Bertrums.
foto's © paul kriele, 1 oktober 2013.
De kinderen en kleinkinderen Bertrums.

De stadspenning in brons
Vervolgens prees loco burgemeester Jan Hoskam de ex-voorzitter om zijn jaren lange vrijwillige inzet voor de sociaal-economische ontwikkeling van de binnenstad. Hartje ’s-Hertogenbosch, waarvan Bertrums eerst secretaris was [1969-1994], is een gedegen samenwerkingspartner voor alle partijen, aldus de burgemeester’.
‘Het boegbeeld Bertrums is in zijn optreden confronterend, uitdagend, scherp ten faveure van de belangen van de binnenstadsondernemers. De motor achter het succes van de vereniging.’
Daarop werd aan Tiny Bertrums de stadspenning uitgereikt en aan echthenote Fien een boeket bloemen.

Bertrums studeerde Hbs, ging in militaire dienst en werd luchtmachtofficier. Maar ipv tot kapitein te worden bevorderd, nam hij in 1965 de groentewinkel van diens vader over.

Op 21 december 2011 waren Tiny en Fien Bertrums 50 jaar getrouwd. Zij beheerden tussen 1965 en 1988 de groentewinkel in de Fonteinstraat.

Bertrums was vanaf 1994 voorzitter van Hartje ’s-Hertogenbosch. Bij diens koperen jubileum ontving Bertrums uit handen van Roderick van den Mortel de Ondernemersprijs ’s-Hertogenbosch.

foto © gerard monté, 9 september 2005.
Terug naar boven