Alsnog een ondernemersfonds voor binnenstadondernemers

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-11-2013 | Gewijzigd op: 22-11-2013
De onnernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch verwacht dat er volgend jaar, na veel wikken en wegen en voor en tegens, eindelijk een ondernemersfonds wordt opgericht. 
Op 12 en 13 november j.l. bleek uit een draagvlakmeting onder de ondernemers/winkeliers in de binnenstad, dat 60 % voor oprichting van een dergelijk fonds is.
Dat fonds is gericht op voorzieningen waar ondernemers profijt van hebben, zoals gezamenlijke aanpak veiligheid, betere schoonmaak, aankleding en verlichting binnenstad en pr-acties, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht en de Driekoningenoptocht. 

Op dit moment dragen alleen de leden van Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling ’s-Hertogenbosch, daaraan bij. 
In januari 2014 zal de gemeenteraad, die eerde daar negatief over besliste, uitspraak doen. De politiek zag dit toen* als een verkapte belasting, waarvan de inning opgedragen werd aan de gemeente.

Zie het artikel 'Hartje Den Bosch geeft nog niet op' dd. 15 januari 2011
*Of het artikel :
Ondernemersfonds weggestemd [van oktober 2010 ]:
In een raadsstemming dinsdagavond 12 oktober 2010 is het voorstel tot oprichting van een Ondernemersfonds met één stem verschil afgeketst. Die ene stem - van de VVD-er Govert Schermers- had de doorslag kunnen geven tot de oprichting van een dergelijk fonds. De wet Bedrijven Investeringszone (BIZ) maakt een ondernemersfonds mogelijk. Maar dan is ook de bijdrage verplicht.