Hartjevoorzitter Claessen vraagt 'de politiek' om steun

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-01-2014 | Gewijzigd op: 04-01-2014
Op de nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch stipte de pas benoemde voorzitter Peter Claessen, enkele speerpunten aan: veiligheid in de binnenstad, parkeerbeleid en de situatie van de winkelstand.
Peter Claessen sprak als de opvolger van Tiny Bertrums, die in het afgelopen najaar de voorzittershamer neerlegde, in ’t Pumpke voor een gehoor van tientallen ondernemers en betrokken relaties, onder wie politici.
‘Tiny Bertrums heeft zich met hart en ziel aan de ondernemersvereniging gegeven,’ aldus Claessen, die zijn voorganger
’.. de ambassadeur en de verpersoonlijking van een goed georganiseerde vereniging' noemde.

Voorzitter van de Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch -zelf oud-politicus- mikt op de politiek voor realisatie van haar speerpunten.

foto © henk van esch, 4 januari 2014.

In zijn opening markeerde spreker kort de economische crisis en moest toegeven dat de winkelnering in de binnenstad er niet erg rooskleurig voor staat.’Tegenvallende omzetten leiden er toe dat het leven voor de meeste ondernemers veel zorgen kent. Juist in zulke tijden moeten de ondernemers kunnen rekenen op een faciliterende –gemeentelijke – overheid.’

'De winkeliers/ondernemers vormen juist de kracht van een grote stad,' aldus de voorzitter. 'Samen met de publiekstrekkers maken zij een stad aantrekkelijk.' Daarbij verwees Claessen naar het geheel opgeknapte Museumkwartier dat een stroom van bezoekers trekt. ‘Publiekstrekkers en winkeliers kunnen een win-win situatie creëren.’
‘Ook voor de winkeliers draait het om innovatief vermogen en doorzettingsvermogen.’

Zo ook wil Hartje ‘s-Hertogenbosch dat de bibliotheek en het stadsarchief naar het GZG-terrein verhuizen, maar spreker liet open wat er met de gebouwen in de Hinthamerstraat en op Bloemenkamp moet gebeuren: 'Ze dienen een goede economische bestemming te krijgen.’

Café 't Pumpke op de Parade was tijdens de nieuwjaarsreceptie van Hartje 's-Hertogenbosch goed gevuld met ondernemers, winkeliers, politici en andere, bij het zakenleven, betrokkenen foto's © henk van esch, 4 januari 2014.

Parkeren en bereikbaarheid
De oud-D66 politicus, voormalig raadslid en wethouder, noemde als uitersten de bereikbaarheid van de binnenstad en het parkeerbeleid. ‘In dit opzicht neemt de gemeente de kwaliteit van de bereikbaarheid en het parkeren niet serieus,' aldus Claessen die het niet eens met de bestemming van de Hinthamerstraat en de Vughterstraat voor [ultra-] kort parkeren. Dat jaagt de consument de stad uit.
Hartje ’s-Hertogenbosch ziet het liefst dat deze besluiten teruggedraaid worden.
En wat parkeren betreft volgde er kritiek op de ingrepen van de gemeente om 900 parkeerplaatsen te schrappen en 400 om te buigen van bezoekers- naar bewonersparkeerplaatsen.
Als andere –aantrekkelijker- uiterste noemde spreker de retail renaissance, een woordkeuze die bij de toehoorders verbazing wekte.. Maar dat begrip slaat op een innovatieve winkelsector met nieuwe formules en concepten bij een geïntegreerd internet in de bedrijfsvoering.

'Het nieuwe jaar zal niet gemakkelijk worden,' aldus de voorzitter. In ieder geval zal in maart de raad besluiten over het al lang verbeide ondernemersfonds.
De raadsleden die ons goed gezind zijn, kennen onze items. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht gaan we de achterban informeren hoe de partijen omgaan met onze ondernemersbelangen.' Aldus besloot Claessen zijn nieuwjaarsboodschap, die over de hoofden van de winkeliers en de ondernemers gericht was aan de politiek.


Terug naar boven