Herstructurering huurwoningen Eikendonkplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-06-2008 | Gewijzigd op: 19-06-2008
Fasegewijze aanpak en alleen huurwoningen
Gezicht op de buurt Eikendonk vanaf Sluis O op de Maastrichtseweg. Gezicht op Bossche Pad. Daarachter ligt het Eikendonkplein
foto's © paul kriele, 3 juni 2008.

De gemeente gaat Eikendonk e.o., in fasen aanpakken. Dat wil zeggen dat het gebied tussen de Maastrichtse weg en de Oostwal [niet inbegrepen] en de Bossche Pad in delen gesloopt gaat worden. De raad had –middels een amendement - om een aanpak in één keer gevraagd, zowel de 216 huurwoningen als een 100 tal koopwoningen. De meesten die dateren van rond 1920, zijn verouderd en/of voldoen qua comfort niet meer aan de eisen van de tijd. De aanpak –in-één-keer kost te veel voor de gemeente, die hier samen werkt met Brabant Wonen.
Het College stelt nu aan de gemeenteraad voor de gedeeltelijke variant uit te werken.
In die variant blijven de koopwoningen nog staan.
Het laaste, meest oostelijke deel van de buurt, de 'taartpunt'. Links De Bossche Pad en Eindstraat.
foto's © paul kriele, 3 juni 2006.
Hierboven van de 'taartpunt het' deel aan de zijde Maastrichtseweg.
Mogelijk komt voor dit bouwblok een aanvraag monumentenstatus aan de orde.

1e plan  opknapbeurt voor Eikendonkplein e.o.  
Gemeente, bewoners [contactgroep met Divers] en Brabant Wonen gaan de woningen op het Eikendonkplein e.o. herbouwen/opknappen. Uitgangspunt is eerst bouwen dan slopen. De bewoners [huurders en eigenaren] verenigd in een contactgroep staan achter het plan dat in maart in de raad komt. De pleinen en ook de wijk, die 216 [sociale] huurwoningen en 100 koopwoningen bevat, zijn verouderd. Ze dateren van rond 1920. Behalve dát heerst er -ondanks de sociale verbanden - een gevoel van
onveiligheid.
Na instemming van de raad gaat een sociaal plan van start waarin naast de vergoedingen ook de wensen [onderzoek] van de bewoners zijn opgenomen. De aanpak begint in de meest oostelijke punt, de Eindstraat zodat bouwen vooraf gaat aan slopen. De Oostwal valt uiteraard buiten dit project. Minimaal 40 % van de sociale woningen wordt teruggebouwd. De gemeente en de woningcorporatie gaan
in overleg met de huiseigenaren hoe de uitvoering van hun woningverbetering gerealiseerd gaat worden.

Terug naar boven