Herinneringen aan 'Oud Eikendonk' in boek vastgelegd

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2011 Dinsdag 20 december 2011 wordt het boek 'Eikendonk – Portret in herinneringen' gepresenteerd. Het is een verzameling van herinneringen uit het Stadsarchief en persoonlijke herinneringen van bewoners en oud-bewoners, die door het Makershuis in opdracht van de gemeente en Brabant Wonen werd samengesteld. Tijdens een besloten bijeenkomst ontvangen alle bewoners van Eikendonk het herinneringsalbum. 

-Boven: De Willem Deckersstraat.
-Rechts de Bossche Pad.
-Rechtsboven: Het verwijderen van asbest op het Eikendonkplein
.
foto's © paul kriele, 11 oktober 2011.

Omdat de gemeente de herinnering aan de wijk recht wil doen werd het makershuis gevraagd. 'een monument' neer te zetten. Tijdens een gefingeerde wandeling door de straten van de langgerekte wijk, gelegen tussen de Maastrichtseweg en Het Bossche Pad,  maakt de lezer kennis met een aantal bewoners, die over vroeger vertellen en daarbij hun privéfoto's tonen. 
nieuwbouw na sloop 
Een groot deel van de wijk Eikendonk is gesloopt omdat de woningen die er stonden niet meer voldeden aan de moderne  eisen van comfort en sanitair. Er zijn intussen 160 woningen gesloopt. Woningcorporatie Brabant Wonen begint in de eerste helft van 2012 met de bouw, die bestaat uit grondgebonden woningen, stads/atelierwoningen, appartementen, zorgwoningen en starterwoningen,  zowel in de sociale huursector als in de koop.

zie ook artikelsloop van Eikendonk dd. 10 oktober 2011.