Universiteit in MariŽnburgklooster start per september 2016

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-03-2015 In een brief aan de gemeenteraad heeft D66-wethouder Eric Logister van Onderwijs -buiten de uitgaven die tot nu toe zijn gebeurd - verder gesteld, dat de graduateschool in het klooster Mariënburg in september 2016 kan starten.
‘Er is voldoende belangstelling getoond, zowel vanuit studenten als bij het bedrijfsleven. Dat is uit onderzoek gebleken,’ aldus de wethouder.

Mariënburgklooster komt  vóór eind dit jaar
leeg. Start graduateschool per 1 september 2016
.

Het voorbereidingskrediet van € 250.000 lijkt Logister toereikend, tenminste tot aan de start van de opleiding. Voor onderzoeken naar de haalbaarheid en de bruikbaarheid van het klooster is al € 80.000 uitgegeven. Die onderzoeken zijn positief uitgevallen.
De verwachting is dat de universiteiten nog voor de zomervakantie zowel de accreditatie [officiële onderwijstoestemming] voor de opleiding als het businessplan rond hebben.
In een komende raadscommissie ‘Onderwijs’ zullen de raadsleden door de universiteiten over het onderwijsconcept en over de betekenis van de opleiding voor bedrijfsleven en samenleving worden geïnformeerd.

Meteen na de zomervakantie wordt bekeken welke stappen de betrokken organisaties
nog moeten zetten om per 1 september 2016 met de Bossche universiteit te kunnen starten.