Gemeente, KW1C en Helicon ondertekenen MBO-agenda

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-10-2015 | Gewijzigd op: 20-10-2015
Maandagmiddag 19 oktober 2015 werden middels handtekeningen door KW1C, Helicon en gemeente afspraken vastgelegd hoe samen verder te gaan in het MBO-onderwijs. Doel is een innovatief en kwalitatief onderwijs te bieden dat aansluit bij de samenleving, dus ook bij de arbeidsmarkt en de veranderende technologie.
Van de partners tekenden wethouder Eric Logister namens de gemeente, Jeanette Noordijk namens het KW1C en Stan Vloet namens Helicon Opleidingen.

Aantal MBO-studenten

In Den Bosch, met een bevolking van 150.999 wonen 3029 MBO-ers die niet alleen aan het Bossche KW1C studeren. Totaal zijn er in het land  13.565 MBO-studenten. Het KW1C telt 12.000 leerlingen en Helicon 1.400 studenten.

Het moment van de ondertekening  links door wethouder Eric Logister [van onder meer Onderwijs] en links onder door Jeanette Noordijk [algemeen directeur KW1C].
Rechts: Stan Vloet directeur Helicon Opleidingen
.

foto's ©  paul kriele, 19 oktober 2015.

De beleidslijnen van de MBO-agenda zijn:
-beter onderwijs,
-voorbereiden op werk
-kansen bieden voor elke student.

Het zijn niet alleen deze drie kernpunten, maar ook werd aangedrongen om in het tijdvak piketpalen uit te zetten zodat de afspraken ook worden nagekomen en de onderlinge ‘schuurmomenten’ gezamenlijk worden opgelost.

De kernpunten van de MBO-agenda. De uitdagingen

In de parallellopende interviews [Productiehuis: Koen & Niels], die aan de symbolische ondertekening voorafgingen, werd duidelijk dat de studenten zelf behoefte hebben aan het zelfstandig kunnen werken/plannen maken, en hoopte op betrokkenheid van de docenten.

De partners en/ of de instellingen/organsaties waarmee wordt samengewerkt

De drie partners, die verwezen naar andere partijen [zie hierboven], waarmee samen gewerkt gaat worden, werden door Henny Wibbelink [gemeente /onderwijs] bevraagd over hun verwachtingen. In die antwoorden stond ‘samen’ en ‘kwaliteit’ bieden centraal. ‘Door dat samen te doen breng je de individuen verder. Ook nieuwsgierig zijn en open staan naar elkaar werd genoemd.
Dat er over drie jaar ook werkelijk iets gerealiseerd is, ligt bewaakt in het aanstellen van ‘kartrekkers’ die de thema’s bewaken.
Maar uiteindelijk gaat het om de student. ‘Als het met de leerlingen goed gaat dan gaat het met ons ook goed,’zei Stan Vloet. ‘De hoop is dat we jonge mensen helpen dat zij zich later duurzaam gaan inzetten, ‘ aldus Jeanette Noordijk.Links Henny Wibbelink [Gemeente / onderwijs & arbeidsmarkt] die de drie partners bevraagt over de opzet en bedoeling van
de MBO-agenda en ook naar hun verwachtingen.

foto © paul kriele,  19 oktober 2015.
 

Daarop vond de feitelijk ondertekening plaats
Studenten evenementen en marketing en communicatie [o.a. Jovanda en Vivianne] hadden de bijeenkomst georganiseerd en begeleidden ook de gasten.
Jazzmin [CosmoAkademy] vertolkte op professionele wijze het fijngevoelige lied  'Mag ik dan bij jou', van Claudia de Breij.
Links zitten vlnr. Stan Vloet [Helicon Opleidingen], wethouder Eric Logister en Jeanette Noordijk [KW1C].

foto © paul kriele, 19 oktober 2015.

Het muzikaal intermezzo kwam van Jazzmin [Cosmo-academy] die met ‘Blijf bij me’ de bijeenkomst -voordat de borrel aanving- passend afsloot.

Het woord is aan de leerlingen  zelf

De Jongeren ambassadeurs van 's-Hertogenbosch
Gespreksleider van de middag Reinoud van
Uffelen met Alex, Djenna, Nicky en Osman, de jongeren ambassadeurs van 's-Hertogenbosch
.
 

Vier studenten werden door Reinoud van Uffelen bevraagd over hun verwachtingen /verbeteringen van het MBO.
Djenna kiest voor de veelzijdigheid van het MBO-onderwijs.
Nicky Nijhuis van de leerlingenraad van het KW1C, maar ook bestuurslid vande Belangenvertegenwoordiging van alle MBO-studenten in Nederland gaf aan dat het MBO meer moet doen aan het individu, meer maatwerk moet leveren en meer dient te streven naar een persoonlijke benadering.
Alex van Hassel zoekt naar een breder gerichte opleiding.  Hij vindt ook  dat tussentijds overstappen van bijv. Beroeps Begeleidende Leerweg [BBL] naar Beroeps Opleidende Leerweg [BOL] gemakkelijker moet kunnne.
Osman die al het een en ander had doorlopen en door zitten en opstaan ervaring had opgebouwd gaf- mede als coach-  enkele lesjes mee. 'Geef  leerlingen vaker complimenten, kleine bevestigingen. Dat motiveert heel sterk!'

Beleidsadviseur Reinoud van Uffelen bevraagt Koen Ploum
van het Productiehuis. Koen had samen
met Niels [uitgerust met een camera en met een drone] een film gemaakt over het MBO.
Daarin werden leerlingen van het Helicon en het KW1 College 
geïnterviewd over hun verwachtingen.

foto © paul kriele, 19 oktober 2015.

Drie leerlingen van de Waterfabriek: Hamza, Simon en Dirk.Het moment waarop Hamza Khallaoui wethouder
Eric Logister een flesje water gaat verkopen
..

foto © paul kriele, 19 oktober 2015.
 

Dirk is planmanager, Simon kwaliteitscoördinator en Hamza Khallaoui junior accountant. Hamza is verantwoordelijk voor de verkoop. Dat was voor Reinoud aanleiding Hamza uit te nodigen de wethouder een flesje water te verkopen. Als punt van kritiek heeft Hamza dat het lesmateriaal in een tijd vam ICT [social media] is verouderd.


Terug naar boven