CDA wil vaart achter Internationale School

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-04-2016 De CDA-fractie wil dat de gemeente haast maakt met de vestiging van een Internationale School. De opzet daarvan staat in het bestuursakkoord. Daar komt bij dat de provincie ruimte biedt om met de gemeente in gesprek te gaan over het realiseren van een Internationale School. Maar het CDA ziet dat er nog weinig schot in zit... en vraagt het College dan ook om samen met de provincie te bekijken hoe de realisatie van een Internationale School aangepakt kan worden.


Het CDA ziet dat de vestiging van een Internationale School mooie kansen biedt voor de economie van de stad. CDA-raadslid Ingrid van Zwambagt: ‘Door de realisatie van een Internationale School wordt de gemeente een interessante vestigingsplaats voor kenniswerkers uit de hele wereld en interessanter voor buitenlandse bedrijven’. In Eindhoven is te zien dat er veel vraag is naar een dergelijke school en ook de Provincie Brabant ziet deze kansen en levert graag een bijdrage.