Controles en debat op 'Dag van de leerplicht'

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-03-2009 | Gewijzigd op: 23-03-2009
Op de Dag van de leerplicht  -19 maart 2009-   besteedden het Minsterie van o.a. Onderwijs en de leerplichtambtenaren eens extra aandacht aan de leerplicht ivm het belang van onderwijs voor de jeugd.
Dit jaar luidde het thema 'School? Bekijk 't... eens anders!'.
De gemeente Den Bosch wilde leerlingen, ouders en de scholen bewust maken dat het naar school gaan niet alleen een plicht is, maar ook erg leuk. Kinderen hebben het recht zich te ontwikkelen en een diploma te halen.
Ambtenaren bezochten de Duizendpoot om te kijken  of de kinderen op tijd door hun ouders naar school waren gebracht Verder deden de leerplichtambtenaren aan huisbezoek.

   
 Het debat in het Koning Willem 1-College op de 'Dag van de leerplicht'. In het debat over plicht en schoolverlaten, toonden de studenten zich erg betrokken.

Op het St.Janslyceum kregen de leerlingen, die na de eerste lespauze te laat binnenkwamen, een kaartje: 'Oeps te laat.' De score was 29 stuks. Anderen die op tijd in de les waren, ontvingen een flyer 'Toppie op tijd'.
Ook in het voortgezet onderwijs werden door de leerplichtambtenaren gesprekken gevoerd met ouders van wie kinderen in het laatste kwartaal structureel te laat op school waren gekomen.

Op het Koning Willem 1-College werd een debat gevoerd met ruim 100 jongeren, dat geleid werd door een student Communicatie & Marketing. In het forum zaten ook jongeren die met leerplicht of voortijdig schoolverlaten te maken hebben gehad. Carmen betoogde: ”Ik heb het meegemaakt, zonder diploma ben je niks.” Ridvan zei: “Ik heb ooit een taakstraf en hulp van Bureau Jeugdzorg gehad en daardoor heb ik toch maar een diploma gehaald. Nu ben ik er blij mee.” Ze kregen een groot applaus uit de zaal.