Fusie & nieuwe naam basisscholen Rosmalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-07-2018 | Gewijzigd op: 05-07-2018

Per 1 augustus 2018 gaan basisschool De Borch [van Signum] en basisschool De Overlaet [ATO-Scholenkring] fuseren. Ze gaan samen verder onder de naam Kindcentrum De Terp. Kinderen en ouders zijn betrokken bij de plannen en hebben mogenstemmen op hun voorkeursnaam. Basisschool De Borch en basisschool De Overlaet vallen nu nog onder twee verschillende schoolbesturen. Het bundelen van krachten van de scholen is een belangrijke voorwaarde om tot een kindcentrum te komen, vandaar deze fusie. Na een onderzoeksfase en opstellen van een fusie-effectrapportage hebben de Colleges van Bestuur van Stichting Signum en ATO-Scholenkring, de medezeggenschapsraden van beide scholen en de vakbonden ingestemd met de fusie, die per 1 augustus een feit is. De nieuwe school gaat vallen  onder het bestuur van ATO-Scholenkring.

 Al enige tijd zijn de twee basisscholen samen met kinderopvang Kanteel bezig met de ontwikkeling van een kindcentrum: een open en prettige plek in de wijk De Overlaet waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor ontwikkeling, opvang en leren. Het doel van het kindcentrum is dat er een doorgaande leerlijn aangeboden wordt, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken.

 

Intensiever samenwerken De leerlingen blijven in het nieuwe schooljaar in hun eigen vertrouwde groep. Er zijn geen wijzigingen in medewerkers en ook het onderwijs verandert het komende jaar niet, waardoor de groei naar een kindcentrum voor de kinderen zo organisch mogelijk verloopt. Wel gaan leerlingen van de (twee huidige) scholen elkaar meer ontmoeten en gaan medewerkers intensiever samenwerken. Ook zal bewegen binnen Kindcentrum De Terp een belangrijkere plek gaan innemen.

Samen vieren Momenteel en in de schoolvakantie wordt het pand, gelegen aan De Terpeborch, verbouwd. Om kinderen alvast te laten wennen en ouders een kijkje te kunnen laten nemen, is er in de week voor de start van het nieuwe schooljaar een wen-moment gepland. De eerste schooldag, 20 augustus 2018 , wordt gezamenlijk gestart en in de laatste week van september is er een feestelijke opening gepland.