Jeugdparlement van scholen voortgezet onderwijs aan de slag gegaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-11-2018 | Gewijzigd op: 04-11-2018

Vrijdagmiddag 2 november 2018 ging in de raadzaal van het Bestuurscentrum de jeugd van zeven scholen in het voortgezet onderwijs  aan de slag. 35 leerlingen kwamen er thema's aandragen en om uit 17 - bij stemming - zes commissies te selecteren. Daarin gaan volgend jaar deze parlementsleden aan de slag om over oplossingen na te denken  en die uiteindelijk op de 'Grote Vergadring in mei 2019 in te brengen..
Het jeugdparlement is opgezet na het succes van het kinderparlement waar kinderen van basisscholen aan deelnamen.

Deze parlementsleden zijn leerlingen van St. Janslyceum, Jeroen Bosch College, Van Maerlant, Rodenborch College, Pierson College, Stedelijk Gymnasium en de Bossche Vakschool [als  ‘toeschouwer’].

Wethouder Ufuk Kâyha gaf in zijn welkom aan dat hij bij deze start van het jeugdparlement aanwezig is als wethouder met de portefeuilles Talentonwikkeling, Jeugdzaken en Onderwijs. Wat mij betreft wil ik me inspannen om wat jullie hier aan de kaak stellen, proberen te realiseren met hulp van mijn collega- wethouders en in samenspraak met de raadsleden die hier elke maand vergaderen. De eerste keer dat ik mee deed aan het kinderparlement was toen ook Thomas van Driel hier aanwezig. Thomas is inmiddels leerling van het Sint Janslyceum.
Rector Alma van Bommel van het Pierson College lichtte toe dat ze met deze deelname invloed probeert uit te oefenen op de samenleving  en inhoud wil geven aan de democratie.

 
De bestuurstafel met vlnr. Temis Venrooij en Kiki Cornelissen van het St. Janslyceum, de dagvoorzitter/ceremoniemeester
Roos Grandjean, projectleider Jan Plooij,recotor van Pierson College 
Alma van Bommel voorzitter van de zitting en wethouder Ufuk Kâhya. 

Vooraan de twee 'wethouders' Thijmen Schulte en Junior Happé, beiden van het St.Janslyceum. 


foto © paul kriele, 2 november 2018.
.............................................................


De deelnemers gaan eerst namens hun school een thema toelichten in zgn. pitches  en het belang aangeven om er een oplossing voor te zoeken. Zo zijn er Seksuele Diversiteit, Duurzaamheid, Leerlingen met een Beperking, Groen op School, Armoede, Afval en Ongezond eten in Kantines. In totaal kwamen 17 thema’s langs. Omdat dat aantal teveel is en onpraktisch om er mee door te gaan, volgde er na een stemming onder de leerlingen voor welk thema ze zouden kiezen, een eindaantal van 6 thema’s. Daarover worden dan nog eens 6 commissies samengesteld.
Elke commissie is gekoppeld aan een van de deelnemende scholen. Deze commissies gaan aan de slag en presenteren zich omtrent de oplossing van hun thema  in de ‘grote vergadering’ van  17 mei 2019. Vanuit elke school neemt een leerling zitting in die commissies.
De commissie die als beste eindigde werd Seksuele Diversiteit van Jade van den Berg en haar klasgenoten van het Stedelijk Gym. [zie onder de foto's.] 

   
De 35 leerlingen van de zes deelnemende scholen
in het voortgezet onderwijs zaten als parlementsleden in de raadszaal van het Bestuurscentrum.

 
 foto's © paul kriele, 2 november 2018.
................................................................................................

Aan de zitting namen als toezichthouder wethouder Ufuk Kahya [wethouder van Onderwijs en jeugd] en een toeziend voorzitter in de persoon van de rector van het Pierson College Alma van Bommel. Ze gaven tussen door commentaar op de themapresentaties.

Wethouder Ufuk Kahya sprak de leerlingen bemoedigend toe aangaande hun ingebrachte onderwerpen en beloofde de thema’s met zijn collega’s te bespreken en aan de raadsleden van de uiteenlopende politieke partijen voor te leggen. 

Ook zaten er een ‘burgemeester’ Roos Grandjean aan de bestuurstafel bij, die als ceremoniemeester het verloop stuurde en was er plaats voor twee ‘wethouders’, die het zaakje compleet maakten, zoals het in werkelijkheid ook gebeurt. Het waren de leerlingen Thijmen Schulte en Junior Happé, beiden van het St.Janslyceum.

Achter de schermen volgde projectleiderJan Plooij de zitting nauwgezet om de procedure vlot te laten verlopen.

   
-Boven: Jade van de Berg die het thema Seksuele
Diversiteit presenteerde.

-Rechts boven: Sem van der Zee die dat deed
voor Kinderen met een beperking. 

-Rechts: Een leerling [Stedelijk Gymnasium]
reikte na haar presentatie 'Ongezond eten
in Cantines', aan alle aanwezigen een appel uit.

 
 
   ...............
  -Links boven:  Onduidelijke verkeerssituatie
toegelicht door een leerling van het Van Maerlant.

-Boven: De gevaren van Social media met Thijmen Schulte [r.] en Junior Happé [rl.] van het St.Janslyceum.

-Links: Lucas Aldjah en Iris Gool van het Jeroen
Bosch College hielden een pitch over Robotica en demonstreerde dat aan de hand van een 'speelgoedje'.

 
   .........
-Rechts boven: De pitch 'Veiligheid
op school'  van Tony van Mierlo
en Loes Marcelis van het Pierson College. 

-Rechts: De pitch over Milieu door leerlingen van
het St. Janslyceum Times Venrooij en Kiki Cornelissen.

-Boven: De pitch over 'Afval'
met Levienne Muller en Kaja Lankhorst
van het Stedelijk Gymnasium.
 
 foto's  © paul kriele, 2 november 2018.  
   

Uiteindelijk bleven er dus zes van de 17 commissies over.  De commissies zijn: Seksuele Diversiteit, Leerlingen met een Beperking, Onduidelijke Verkeerssituaties,  Duurzaamheid, Milieu en Armoede. Aan het slot van dit jeugdparlement 2019 werd er van elke commissie een foto gemaakt. Deze leerlingen van de zes deelnemende scholen gaan deze onderwerpen in 2019 verder uitdiepen en er oplossingen voor zoeken. 

De commissies Seksule diversiteit [boven], 
Leerlingen met een beperking [rechts boven]
en Onduidelijke verkeerssituaties [rechts].  

 
De commissies Duurzaamheid
[links boven], Milieu [boven] en Armoede [links].
Na afloop was er bij een drankje
nog een onderling samenzijn 
op de begane grond van  het  Bestuurscentrum
foto's © paul kriele, 2 november 2018.
 
 

. Daarna was er een drankje en een onderling samenzijn op de begane grond van het Bestuurscentrum.

 

© pk, 02112018.

 

 

 

 Terug naar boven