Den Bosch wordt Learning City

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-11-2019 De gemeente ’s-Hertogenbosch is lid geworden van het UNESCO Global Network of Learning Cities (UGNLC).’s-Hertogenbosch is een van de eerste Nederlandse gemeenten die lid wordt van UNESCO Learning City. Ook Groningen is sinds kort daarbij aangesloten.  Bij het wereldwijd netwerk zijn intussen 205 steden aangesloten, de meesten  buiten Europa. Het netwerk richt zich op onderwijs, duurzaamheid, vernieuwing en inclusie. De deelnemers gebruiken het netwerk om van elkaar te leren en samen kennis te ontwikkelen
 
Een learning City  voorbeeld.

Wethouder Kâhya: “Met Unesco Learning Cities komen we terecht in een wereldwijd netwerk .waarin vernieuwen in leren en verbinden met de maatschappelijke omgeving centraal staan. Dit helpt ons verschillende vormen van talent te zien en te ontwikkelen. En de verbinding tussen onderwijs en de samenleving te versterken.

In de stad werken we hard aan ruimte voor talentontwikkeling en gelijke kansen bieden voor alle jongeren. Leren binnen en buiten de school, is een belangrijke voorwaarde om jongeren goed voor te bereiden op de toekomst. Met het UGNLC kunnen we de samenwerking met het onderwijs verbeteren en komen we samen tot nieuwe ideeën en samenwerkingen.