Onderwijssubsidie voor ontwerptechni en digitale leeromgeving

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-12-2019 | Gewijzigd op: 21-12-2019
Subsidie voor twee onderwijsinnovatieprojecten: maak- en ontwerptechniek en digitale leeromgeving  
Maak- en ontwerptechnieken door Van Maerlantcollege en SPARK
Het 
Van Maerlantcollege ontwikkelt in samenwerking met SPARK een module ‘productontwikkeling’. Daarin gaan de leerlingen verschillende maak- en ontwerptechnieken ervaren. Het overkoepelend idee bij deze module is om een vernieuwd onderwijsperspectief te ontwikkelen dat aansluit op de praktijk waarin kritische makers- en ontwerpersvaardigheden nodig zijn. Met deze module geven de initiatiefnemers dat op een concrete manier vorm. De werkwijze is overdraagbaar en kan als basis dienen voor andere modules. De aanvraag sluit aan op een pré in de regeling te weten: vakgericht maakonderwijs. De subsidie van € 12.500,-- zal de ontwikkeling en uitvoering van deze module mogelijk maken.

Digitaal leeromgeving verbeteren door de Lionsclub In het kader van gelijke ontwikkelkansen heeft de Lionsclub het initiatief genomen tot een project dat digitaal onderwijs voor iedereen mogelijk maakt. Het doel is om op alle zeven Brede Bossche Scholen de digitale leeromgeving sterk te verbeteren. De Lionsclub zorgt voor de hardware en de digitale infrastructuur. De bijdrage van de gemeente van € 30.000,-- maakt het mogelijk om dat op alle zeven Brede Bossche Scholen te doen inclusief de software en begeleiding. De ondersteuning van jongeren bij hun digitale ontwikkeling is erg belangrijk en in lijn met onze ambities.