Jongerenambassadeurs aan weth. Roy Geers: petitie 1029 handtekeningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-01-2020 | Gewijzigd op: 24-01-2020
Up dates van berichten hieronder:  Jongerenambassadeurs bieden wethouder Roy Geers  petitie met 1029 handtekeningen aan 
De locatie voor het stadhuisbordes, 
waar de Jongerenambassadeurs op donderdagmiddag 23 januari 2020 
aan wethouder Roy Geers de petitie
met 1029 handtekeningen aanboden.


foto © paul kriele, 23 januari 2020. 
..........................................................................

Wethouder Geers ontvangt meer dan 1000 handtekeningen woonbehoefte studenten De Jongerenambassadeurs van ’s-Hertogenbosch zijn in november 2019 gestart met een de petitie ’ In een wachtlijst kun je niet wonen’. Doel van hun actie die verwijst naar de jaren lange wachtlijst voor studenten en starters, om de gemeente op te roepen stappen te zetten in het huisvestingsprobleem voor deze doelgroepen. Donderdag 23 januari 20200 werd voor het stadhuis door de vertegenwoordigers Sinyuan Zhu en Jordi Prins van de studenten, ondersteund door een vijftigtal jongeren aan de wethouder 1029 handtekeningen overhandigd. ‘Dat is een serieus signaal. We laten vandaag zien dat Den Bosch een stad van ons is,’ sprak Prins tot de wethouder.
Roy Geers reageerde met lovende woorden over de aanpak en manier waarop van de Jongerenambassadeurs , maar stapte gelijk over naar waar de gemeente mee bezig is: projecten in de Walpoort, EKP Parallelweg, KPN Oost. Voor honderden studenten. ‘Maar dat is niet genoeg. Hoe komt dat,‘ vroeg Geers zich af? ‘De aanwas van studenten overstijgt de prognoses. Wij proberen dat met marktpartijen wooncorporaties in evenwicht te brengen. Maar het blijkt dat steeds meer studenten voor Den Bosch kiezen. ‘Dus, zei Geers: ‘Ik blijf zoeken naar nieuwe locaties.’

En tot slot als douceurtje: ‘Binnenkort kan ik u een nieuw project voor studentenwoningen bekend maken. Neem nog van mij aan: ‘Dit is pas een start. Want deze weg naar nieuwe woningen moeten we samen afleggen. Daarom verwijs ik u ook naar Jong & Huren 's-Hertogenbosch‘. Dat is voor ons een overlegpartner. Zorg ervoor dat jullie je daarbij aansluiten en dat de urgentie jullie ook weten.’

Daarna nodigde Jordi Prins de omstanders uit voor een feestje bij de geïmproviseerde actielocatie voor het bordes van het stadhuis.  
 
Aanbieding van de petitie met 1029 handtekeningen door Jongerenambassadeur
Jori Prins waarop er onder de groep studentem gejuich losbarstte [nou dat viel nogal tegen ..]

foto's © paul kriele,  23 januart 2020.
...............................................................................................................................................................

Updatebericht dd. 20-01-2020 Actie Jongerenambassadeurs aangaande het huisvestingsprobleem onder jongeren.
Ondertussen heeft het collectief Jongerenambassadeurs over de 900 handtekeningen ingezameld en zijn we in gesprek om een wooncoalitie op te richten door organisaties, studentenverenigingen en horeca samen te brengen om 's-Hertogenbosch nog studentvriendelijker te maken.
De overhandiging van de petitie aan wethouder Roy Geers zal plaatsvinden op[ donderdag 23 januari 2020 van 16:00 - 16:30 uur. 

Jongerenambassadeurs overhandigen op 23 januari 2020 een petitie aan de gemeente waarin zij pleiten voor een oplossing van het huisvestingsprobleem onder jongeren.  Wethouder Roy Geers zal die petitie,  die momenteel via internet rond gaat en waarmee de studenten vragen om een handtekening ter ondersteunig van hun pleidooi.

’s-Hertogenbosch heeft een (studenten)huisvestigingsprobleem.
De vraag naar studentenwoningen is aanzienlijk toegenomen, doordat steeds meer onderwijsinstellingen in Den Bosch zijn gevestigd. Naast de Randstad, is de nood het hoogst in Den Bosch en Zwolle. De gemiddelde wachttijd voor het verkrijgen van een studentenkamer is meer dan negen maanden! Woningtekort blijft nog tot zeker na 2030 een groot probleem.
In de gemeente ‘is in 2030 naar verwachting een tekort van 3.627 woningen. Wij merken dat de gemeente het probleem wel erkent, maar tot structurele oplossingen heeft dit in onze ogen nog niet geleid. Daarom roepen wij als Bossche jongeren de gemeente, het college van B&W, woningbouwcorporaties, en onderwijsinstellingen op om actie te ondernemen.

De Jongerenambassadeurs  suggereren als oplossing naast de tijdelijke betaalbare (studenten)woningen te kijken naar alternatieve huisvestigingsmogelijkheden, zoals het ombouwen van leegstaande kantoren en een structurele aanpak om op de lange termijn de doorstroom van studentenkamer naar starterswoning te versnellen. Zo blijft ‘s-Hertogenbosch een stad voor jong en oud.

De Jongerenambassadeurs is een groep jongeren in Den Bosch die de mening van jongeren vertegenwoordigt. Dit doen wij door evenementen te organiseren en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente en andere organisaties.
Meer info: https://www.jadb.nl/ jongeren
 

Terug naar boven