Uitreiking 10.000ste schoolspullenpas

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-07-2020 | Gewijzigd op: 21-07-2020
Donderdagmiddag 23 juli 2020 wordt bij Quiet  door Kinderburgemeester Saleisha Kreté de 10.000ste Schoolspullentas uitgereikt. Die pas is een initiatief van het Armoedefonds.
Het fonds merkt dat er een grote toename is van deze pas voor kinderen uit 'armoedegezinnen. Dat komt door de toename van gezinnen die onder het minimuminkomen leven. Het betreft een half miljoen Nederlanders. 
Met die pas kunnen kinderen of hun ouders/ verzorgers schoolspullen kopen. Het tegoed op de pas is naar rato van de financiele draagkracht van de ouders/verzorgers.