Alle Bossche kinderen toegang tot cultuureducatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-02-2021 Cultuur voor alle kinderen
Huis73 [voorheen Muzerije  Biibliotheek] wil de grote som geld dat Kunstloc onlangs beschikbaar stelde*, besteden aan cultuureducatie op scholen. Zij heeft daarvoor zes uitvoerende instanties in Brabant. een aanvraag ingediend. Zo ontwikkelt zij in samenwerkingsverband met andere Brabantse uitvoerende instanties, trainingen, coaching en cursussen voor leerkrachten

*Kunstloc maakte onlangs bekend dat er de komende vier jaar € 7,3 miljoen beschikbaar komt voor cultuureducatie in Brabant. Deze subsidieregeling zet in op professionalisering, kansengelijkheid en de verduurzaming van het cultuuronderwijs op scholen.

Huis73 spant zich samen met het onderwijs en cultuurinstellingen inde gemeente ’s-Hertogenbosch in voor goed en duurzaam cultuuronderwijs. Het opnemen van kwalitatief cultuuronderwijs in onderwijsplannen zorgt ervoor dat cultuur toegankelijk is voor álle kinderen.