Den Bosch lonkt naar HBO-opleiding goudsmeden

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-07-2009 | Gewijzigd op: 01-01-2010
Afbeelding van het Schoonhovense goud-en zilvergilde. Wethouder Bert Pauli ][Financiën en Economische Zaken].
foto © paul kriele,  3 april 2009.

Actueel: Pauli doet 'toezegging'... [23 augustus 2009]
Bij de opening van de  expositie van STOK in het Kruithuis op zondag 23 augustus deed wethouder Bert Pauli heel omerkelijk de mededeling dat 's-Hertogenbosch bezig is een opleiding Goud en Zilver van de grond te tillen. Daarmee zet Pauli zijn belofte door die hij eerder deed bij de presentatie van het Economisch Actieplan.
Den Bosch wil een HBO-opleiding goud- en zilversmeden. De wethouder maakte gewag van contacten met de opleidingen in Schoonhoven. In zijn toespeling verwees Pauli naar de rijke geschiedenis van de goud- en zilversmeden in de stad.

Bericht dd. 29 juli 2009:
Den Bosch probeert een HBO-opleiding goud-en zilversmid aan te trekken. Dat past in het gemeentelijk beleid, zoals wethouder Bert Pauli dat onlangs bij de presentatie van het Economisch Actieplan toelichtte. De stad kent al eeuwen het ambacht van goud-en zilversmeden, met name in de Kerkstraat.
Bij de positionering van de stad rond onder meer gezondheid en onderwijs wordt gestreefd HBO-opleidingen [bijv. food en health] aan te trekken.
Het streven naar een gelijksoortige opleiding voor meestergoudsmeden is een initiatief van meestergoudsmid René Tol, dat gesteund door de onderzoeksresultaten van het Hoofdbedrijfschap Ambachten.
René van Tol [*1950] van de goud- en zilverzaak Van Tol & Breet in de Kerkstraat, ondersteunt met zijn kennis en netwerk dit streven. Van Tol is ‘Fellow’ van het Engelse genootschap ‘The Institute of Professional Goldsmiths’ dat het niveau van deze beroepsgroep bewaakt. Als vakman maakt de meestergoudsmid Van Tol zich sterk voor die plannen, zodat de stad er een volwaardige – officieel erkende - masteropleiding goudsmid bij krijgt. AVANS/St.Joost heeft al de opleiding fotografie en ruimtelijke vormgeving op HBO-niveau.
In de ‘zilverstad’ Schoonhoven bestaat al zo’n opleiding, maar nog pas op MBO-niveau. Den Bosch loopt, als ze niet snel actie neemt, de boot mis, want Utrecht aast als derde kandidaat ook op een dergelijke HBO-opleiding.