Schoolverzuim van leerplichtigen met 60% gezakt

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-02-2022 Nieuwe aanpak Thuisziiterspact succesvol


Het aantal leerplichtige jongeren in Den Bosch dat geen onderwijs volgt is in het schooljaar 2020-2021 met 60% gedaald. Dat is een gevolg van de nieuwe aanpak door samen met de jongeren en hun ouders naar een passende oplossing te zoeken.
Thuiszitterspact is een samenwerking tussen GGD, Farent en gemeente met partijen in het onderwijs die in 2020 een nieuwe  aanpak voor schoolverzuim hebben ondertekend. Naast vroeg signaleren gaat het ook om het contact met de jongeren en hun ouders waarbij naar wat er mogelijk is  dat betrokken weer naar school gaat.
Huisbezoek
Daarnaast zoeken de medewerkers van het Regionaal Meld-en Coördinatiepunt {RMC] de thuis zittende jongeren actief op om met hen in gesprek te gaan.