Onderwijsinnovatieakkoord goed voor aanpak vraagstukken door studenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-02-2022 | Gewijzigd op: 22-02-2022
Onlangs sloten zeven Bossche onderwijsorganisaties een akkoord: het convenant Bosch Onderwijsinnovatie Akkoord. Dankzij die ondertekening kan iedere student tijdens zijn opleiding minimaal één keer deelnemen aan een project waarbij een maatschappelijk vraagstuk centraal staat. Bijv. een  vraagstuk op het gebied van duurzaamheid, data (Den Bosch Datastad) of positieve gezondheid (Samen Gezond). Waar mogelijk sluiten die vraagstukken aan bij lopende projecten van de gemeente.
Binnen ieder project werken de studenten nadrukkelijk samen met onderzoekers, docenten én met studenten van andere opleidingen en andere scholen. Op die manier draagt de samenwerking ook bij aan bredere kennis en meer onderlinge waardering voor de verschillende studierichtingen en -niveaus.
Sarah Wilton, bestuurder bij Avans Hogeschool, is verheugd met de samenwerking waarin het Bossche mbo, hbo en wo gezamenlijk aan dezelfde ambities werken. “Leren van en met elkaar, in theorie en praktijk en daarbij ook relevant zijn voor ‘s-Hertogenbosch is iets waar wij allemaal naar uitkijken.”

De manier van werken die in het convenant centraal staat, is niet helemaal nieuw voor de scholen en de gemeente. Voorganger of voorloper van het Onderwijsinnovatie Akkoord is  de City Deal Kennis Maken ‘s-Hertogenbosch dat in 2019 begon. Met dat initiatief worden oplossingen voor maatschappelijke opgaven versneld door studenten, docenten en onderzoekers hierbij te betrekken. Het het recent gesloten akkoord wordt deze samenwerking geïntensiveerd en uitgebreid.
Enkele project die daar uit zijn voortgekomen: het ‘Wijk Vliertkwartier’. Studenten en docenten van de HAS Hogeschool, Avans Hogeschool en het KWI-College werken tezamen met de gemeente aan een aantal thema’s binnen de gebiedsontwikkeling in het Vliertkwartier.
De Corona Challenge [uit 2021] is een ander project waarbij studenten van Avans Hogeschool, Fontys en KWI-College verhalen rondom leed, veerkracht en betrokken burgerschap in coronatijd ophaalden  en legden deze vast in foto’s, schilderijen, filmpjes, muziekclips en documentaires.