Stadhuis: Jongerendebat over duurzaamheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2010 | Gewijzigd op: 03-02-2010
In het Bestuurscenturm aan Achter het Stadhuis werd woensdagmiddag 3 februari 2010 een debat met jongeren over duurzaamheid en energie gehouden. Aan het debat, dat geleid werd door cabaretier John van der Sanden,
namen een 60-tal leerlingen deel van het St. Janslyceum en het Jeroen Bosch College. Het was georganiseerd door de scholen ism COS Brabant en de gemeente Den Bosch die deze politieke en maatschappijbewuste samenkomst  faciliteerde.
 
De reguliere raadsleden die als 'wethouder' in het debat optraden, vlnr Ben van Harpen [ Leefbaar Den Bosch- Rosmalen] , Ellen Pauel [SP[, Ben Wagemakers [CDA], Mike van der Geld [D66] en Ufuk Kahya [Groen Links].
Zij toonden zich afwisselend simpel en ook weer creatief in hun standpunt over
duurzaamheid.
De jury met Willemijn Peeters van hget COS Brabant [Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking]  en Erwin  Bosch van de gemeente 's-Hertogenbosch.
De persgroep die voor de publiciteit zorgde,
vooraan Sjors Maas [1991]. daarachter Sjoerd Wingens [[1992] en Bas Peters [1993]. Allen zijn van het Jeroen Bosch College. Achter hen docent maatschappijleer  Jos Veenker, ook JBC.
Ook de docenten Anton van der Heijden [aardrijkskunde] en Frans Tilborg [aardrijkskunde], beiden van het St. Janslyceum, waren present. 

foto's © paul kriele, 3 februari 2010.
   

Het debat 'Duurzame energie in opmars' werd geleid door de freelance presentator en cabaretier John van der Sanden.
De eerste stelling luidde: 'Bedrijven mogen zich alleen in onze stad vestigen als ze klimaatneutraal zijn.'
Dat gaf in de zaal voors - en tegens. Waarop de presentator Van der Sanden de voors- scheidde van de tegenstanders om zo  - tegenover elkaar gezeten- met elkaar en de wethouders in debat te kunnen gaan.

De meningen waren divers: 'Om klimaat neutraal te [kunnen]  zijn moet je dat breder aanpakken dan alleen in Den Bosch, anders gaan die ondernemingen liever naar Tilburg'. Een ander stelde dat  '...een klimaat neutrale vestiging de onderneming veel kost. Je krijgt dat nooit terug verdiend'. Waarop een andere leerling antwoordde: 'Begin nu eerst maar en investeer en zie het later terug te verdienen.' 'Maar ..je moet een eerlijke kans krijgen,' vond daarop nog iemand.

goedkoop biertje
Die meningen waren voor de presentator aanleiding een -naar een concreet voorbeeld afgeleid- stelling in de groep van zo'n 60 leerlingen te gooien. 'Er komt een goedkoop biertje dat door een niet energiebewuste onderneming wordt geproduceerd op de markt en een duurder biertje van een klimaat neutrale onderneming. Voor welk biertje kies je?
De uitslag was duidelijk. De meerderheid koos voor het goedkope biertje Daarmee verraadden zij zich zelf, dat ze of niet echt milieubewust leven, of dat het duurzaamheidsbegrip maar erg relatief is en niet echt leeft, zelfs niet onder de jongeren.
Maar door een interruptie uit de zaal werd dit onderwerp gauw afgekapt, omdat 'het afleidde van de werkelijk discussie'.

Maar eerst mochten de diverse politici hun partijstandpunt  verduidelijken ... 'Maar wel politiek terughoudend en kort,' aldus Van der Sanden. 
Mening van de politiek over duurzaamheid
De mening van de raadsleden was soms vaag, soms erg duidelijk en ook weer eens erg algemeen.
Leefbaar  's-Hertogenbosch/Rosmalen wil '..de bewoners  enthousiasmeren voor een duurzame stad'.

Over elke stelling werd er gestemd en daarop aan de hand van de voors- en tegens, werd de zaal hergegroepeerd, om met elkaar elkaar in debat te kunnen gaan. Met rode en blauwe kaarten kwamen de meningen 'voor of tegen' in beeld.

 
De raadszaal in het Bestuurscentrum.

foto's © paul kriele, 3 februari 2010.
Presentator John van der Sanden interviewt hier Ellen Pauel van de SP over haar standpunt om bedrijven te faciliteren om zich in de stad -klimaarneutraal- te komen vestigen.

De SP wil naar de toekomst '..een prettige samenleving in de hand houden. De gemeente moet/kan hierin een voorbeeldrol vervullen,' aldus Ellen Pauel.
Ben Wagemakers van het CDA
: 'Duurzaamheid betekent dat het milieu bij elke partij als programmaonderdeel speelt.  Milieu zie ik bij alle fracties terug,' aldus de CDA-er. 'We kunnen niet om het aspect milieu heen [..] '.

Mike van der Geld D66: 'Duurzaamheid betekent dat de jonge en de huidige generatie ook nog gewoon hier kan leven en bijv. niet naar school behoeft te zwemmen..  en dat er later alternatieven voor fossiele brandstoffen wordt gevonden'.
Ufuk Kahya Groen Links: Duurzaamheid is heel belangrijk omdat het goed is voor het milieu en goed voor de mens, ofwel  voor banen en werk. 'Duurzaamheid werkt,'  luidt de slogan van Ufuk.

Terug naar boven