Stap gezet naar centrum vakopleiding bij stadion

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2010 | Gewijzigd op: 01-08-2011
Vanmorgen 21 april 2010  werd in het stadhuis een intentieovereenkomst getekend  tussen partijen uit het beroepsonderwijs, FC Den Bosch, de BIM en het bedrijfsleven. Daarin staat het initiatief vastgelegd om tot een opleidingsgebouw voor alle vakopleidingen te komen. Die opleiding zit nu nog over 6-7 locaties verspreid in de stad en wordt - als alles meezit - in 2012 geconcentreerd aan de Oostzijde, de zijde met de meest oude tribunes, van stadion De Vliert.
Tegelijk met de bouw van dat centrum krijgt ook FC Den Bosch er aan die zijde een nieuwe tribune bij.
De voetbalclub wil ook nog op de plek van de barakken van BVV een nieuw supportershome neerzetten.

De situatie  bezien vanaf de stad. Links achter ligt Sportiom en rechts de velden van BVV, waar het supportershome zal komen.
In de tandvormige structuur is de vakopleiding voorzien. En inpandig daarin zullen de Oostzijdetribunes van het stadion De Vliert door FC Den Bosch worden vernieuwd.
Het gebouw beslaat een oppervalkte van 11.000 m².

tekening © architectenbureau visser en bouwman, april 2010.
De ontwerper van het gebouw,  Anoul Bouwman,
architect van Architectenbureau Visser en Bouwman.
-Rechts boven: de groepsfoto na afloop van de ondertekening.
-Links boven de partijen die de intentieovereenkomst ondertekenden, vooraan Bert Kersten, voorzitter van FC Den Bosch en dan Cor van Gerven [Koning Willem 1-College], Hans Leijn voorzitter Middelbare Vakopleiding Metaal, René van Uden [KW1-C], Piet Slegers, Bouwopleiding 's-Hertogenbosch, Rini Timmers Bestuur Bouwopleiding en achterin Roland Nideröst Installatie Werk Brabant.
Achter Van Uden Clemens Bolhaar directeur BIM. Er ontbreekt op de foto Jan van de Wiel van FC Den Bosch. Die staat op de foto rechts boven uiterst rechts. Op die foto wethouder Geert Snijders [3e vr.] en Clemens Bolhaar [BIM] [5e vr.].

Rechter foto: Wethouder Geert Snijders van R.O. neemt van Clemens Bolhaar de getekende intentieovereenkomst in ontvangst. 


foto's © paul kriele, 21 april 2010.

De onderwijspartijen zijn de vakopleidingen op gebied van de bouw, metaal, koel-en installatietechiek. Die worden gegeven door het KW 1-College [ROC] die met haar scholen - op huurlocaties - verspreid zit over de stad.
Daarnaast doen mee: Installatie Werk Brabant, FC Den Bosch, de stichting Middelbare Vakopleiding Metaal, Bouwopleidngen 's-Hertogenbosch en tot slot de Brabantse Investeringsmaatschappij [BIM] als de oorspronkelijke initiatiefnemer die al vanaf 2002 bij de renovatie van de tribunes en de bouw van kantoren op de andere [Noord-en Zuid] zijden betrokken is.
aanzuigende werking van leerlingen  op het bedrijfsleven
Piet Slegers van Bouwopleiding 's-Hertogenbosch stelde dat de vakopleiding een gezamenlijk belang is. 'We hebben elkaar nodig. Het wordt steeds duurder om voor elke richting een apart gebouw te hebben,' zei Slegers. 'Met elkaar gaan we opleiden voor elkaar.'
Slegers zou het liefst de VMBO erbij gehad hebben, 'maar daar zijn we nog over bezig. In Den Bosch vertoont zich een unieke situatie, aldus Slegers tot slot. 'Hier is echt het bedrijfsleven de trekker van dit initiatief. Daarmee loopt de stad voorop. Het voordeel van deze opledingsconcentratie is ook dat de leerlingen, die voor 70% uit de regio komen, kennis maken met  het Bossche bedrijflsleven. Dat garandeert een toestroom naar de ondernemers in de stad.'

wegverlegging van weg bij Sportiom

Vanwege de omvang van het nieuwe opleidingsgebouw, waar jaarlijks 500-600 leerlingen onderwijs zullen volgen, die deels uit de regio afkomstig zijn, is de gemeente gevraagd de weg tussen het stadion en Sportiom om te leggen naar de Oostzijde zodat er een plein bij Sportiom ontstaat. Daardoor moet BVV wat inschikken.
Het Sportiom en de weg die er voor langsloopt en die plaats moet maken voor een plein.

foto © paul kriele, 1 augustus 2011.

De ambities zijn gemaakt, de intentie is vastgelegd en nu is het woord aan de gemeenteraad om de procedures te ondersteunen voor de bouw van een centrale huisvesting van het vakonderwijs, zei wethouder Geert Snijders, die zich verheugd toonde met deze ontwikkeling op gebied van de Ruimtelijke ontwikkeling en onderwijs. '' Dit is een kwaliteitsimpuls voor het stadion.'

De verwachting is als de procedures en de bouw meezitten, dat het gebouw voor de vakopleiding in augustus 2012 in gebruik kan worden genomen, ofwel voor de aanvang van het schooljaar 2012/2013.

Terug naar boven