Afscheid juffrouw Ria Bossche Broekschool

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2004 Donderdag 22 juli 2004 hing aan de basisschool Bossche Broek op het Kruisbroedershof de vlag uit. Binnen klonk er muziek en de kinderen speelden vrolijk rond hun juffrouw Ria. 
Die dag werd -na meer dan 40 jaar onderwijs- afscheid genomen van juffrouw Ria Vloot-Kouwen. De 62-jarige werd gewaardeerd met cadeaus [boeken en digitale fotocamera] van leerkrachten en de kinderen.
Die dag waren er ouderwetse spelletjes voor de kinderen georganiseerd en 's middags was er een receptie. 
-
Ter ere van juffrouw Ria Vloot-Kouwen hing aan de Bossche Broekschool, locatie Binnenstad, op 22 juli 2004 de vlag uit.

 foto's © gerard monté, 22 juli 2004.