Hoger Onderwijsversterking o.a. dmv symposium

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2010 | Gewijzigd op: 17-09-2010

Ook al heeft Den Bosch een veelzijdig aanbod op onderwijsgebied, het kan altijd beter! Om een echte kennisstad te worden en omdat in de lokale politiek het hoger onderwijs nagenoeg nooit aan de orde is geweest, willen D66 en PvdA daar aan werken. 
Initiatiefnemers Jeroen Weyers (PvdA) en Jan Smit (D66) pakken dat op met een symposium dat als motto draagt: ‘Naar een betere studenten- en onderwijsstad’. Het bij elkaar brengen van studenten, politici en beleidsmakers is een eerste stap om de positie van het Bossche hoger onderwijs te versterken.
Weyers: “We willen ideeën van studenten, onderwijs en politici om van de stad een betere onderwijsstad te maken. Suggesties die we horen, geven we mee aan het college.”
Gasten op het symposium zijn o.a.: bestuursvoorzitter AVANS en voormalig gedeputeerde Paul Rüpp, kennismakelaar Pieter Siebers en Annemiek Slaats, voorzitter studentenvereniging Animoso.
Geïnteresseerden voor het symposium in de HAS op donderdag 7 oktober 2010/17.00 uur: aanmelden bij Margreet van Dijl (06 43124100) of m.vandijl@s-hertogenbosch.nl