SP verontrust door bezuiniging op speciaal onderwijs

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-03-2011 De SP heeft, nav de ingrijpende bezuinigingen op het onderwijs- en specifiek € 300 miljoen op het speciaal onderwijs, B&W een brief gestuurd. De SP-fractie vreest dat kinderen en jongeren met een leerprobleem of handicap niet meer het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. Bovendien vallen er massa-ontslagen bij de scholen en worden de klassen groter.

De Bossche SP vindt dat een verontrustende ontwikkeling en fractievoorzitter Ellen Pauel vraagt  onder meer aan het College:
- Of zij wil voorkomen dat Bossche jongeren voortijdig de school verlaten? 
- Hoe de noodzakelijke zorg voor deze kinderen dan nog kan en moet worden geregeld? 
- Op welke gemeentelijke voorzieningen ( bijv. WMO) bedoelde leerlingen nog aanspraak kunnen maken om hetzelfde niveau van passend onderwijs te houden? 
- Of het college met andere (Brabantse) gemeenten en/of in VNG-verband, een brandbrief gaat sturen naar de minister waarin staat dat de bezuinigingsplannen niet zo’n goede besparing zijn als wordt gedacht?