Veiligheidsplan voor scholen voortgezet onderwijs

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-03-2005  Elf Bossche scholen in het voortgezet onderwijs hebben een veiligheidsplan opgesteld. Dat is het product van twee jaar voorbereiding en overleg onder het motto 'School en Veiligheid'. De 'Beleidsplannen veiligheid’ is daarvan een positief resultaat. Bijkomend voordeel is de onderlinge samenwerking die er door is gegroeid, aldus wethouder Bart Eigeman. De wethouder is namens de gemeente ook voorzitter van de Stuurgroep School en Veiligheid, waarin ook bureau Halt, de politie [die schoolcoördinatoren heeft], het Front Office, een schoolvertegenwoordiger en de GGD zitting hebben.

Wethouder Bart Eigeman [m] had voor elke school een cadeautje waarmee de gemeente het optimisme over de aanpak 'Veiligheid' en de voortgang wil onderstrepen.  
V.r.n.l. Huub Quaedvlieg algemeen-directeur Hervion-College, midden wethouder Bart Eigeman die 'het optimisje' toont, nauwelijks zichtbaar Jan Hirkens en Roel van Amersfoort, adj.directeur van de Sancta Maria scholengemeenschap, die als laatste het cadeautje in ontvangst mocht nemen.
De elf vertegenwoordigers van Bossche scholen voor het voortgezet Onderwijs bij de presentatie van hun gezamenlijke aanpak 'Veiligheid en school'.  

foto's © paul kriele, 10 maart 2005.
 

De aanslag op een docent van een Haagsche school [Terra-college] speelde in de aanpak geen rol, want de aanzet van dit 'school-veiligheidsbeleid' was al in procedure. Die aanslag beïnvloedde wel de publieke opinie als zou het op scholen onveilig zou zijn. Maar het blijkt juist dat 92-95% van de leerlingen zich op scholen veilig voelt, soms veiliger dan op straat. Voor docenten ligt dat percentage zelfs hoger.
De aanpak veiligheid is niet bedoeld om incidenten op te lossen of plotseling maatregelen te gaan nemen. Het is meer een-sociaal- gevoel, of kort gezegd: ‘Veiligheid ligt niet tussen de poortjes, maar vooral tussen de oortjes’, aldus Eigeman die voor dat gevoel ook wijst naar praten met leerlingen over veiligheid. Bij een gezamenlijke aanpak en een mentaliteitsverandering horen zeker ook de ouders betrokken te worden, aldus Eigeman.
Als het dan toch om praktische dingen gaat dan worden stafbare feiten, zoals diefstal, geweld of misbruik van namen/foto’s via internet, bij de politie aangegeven en die zal altijd bemiddelen of adviseren bij een eventuele aangifte.

Terug naar boven