Uitbreiding basisschool het Bossche Broek binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-03-2005 =situatie augustus 2005
De aanbouw van de basisschool Het Bossche Broek - locatie Binnenstad -is helemaal klaar. In het nieuwe schooljaar 2005/2006 kan het in gebruik worden genomen.
 -foto © gerard monté, 5 augustus 2005.
 

De basisschool Het Bossche Broek aan de Kruisbroedershof is aan het uitbreiden. Naast de school op de hoek met de Kuipertjeswal komen er twee klaslokalen voor de kinderen van groep 1 en 2 bij.
De nieuwbouw is voorlopig nog niet klaar. Daarom werd uitgeweken naar de St. Jorisstraat waar het pand van de Brug [hoek Kruisbroederstraatje] leeg staat.  

=situatie maart 2005

Links: Van de bestaande school komt de aanbouw van de basisschool Het Bossche Broek aan de Kruisbroedershof.
Rechts: Tijdelijk wordt van het voormalige opvanghuis, op de hoek Kruisbroedersstraatje/St.Jorisstraat gebruik gemaakt.

 -foto's © gerard monté, 20 maart 2005. 

Vanaf de Vughterstraat rijdt men via de Kuipertjeswal de Kruisbroedersstraat in. Aan de linker hand ligt het Kruisbroedershof.