Ontgroening eindigt op caféterras...

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-08-2008 | Gewijzigd op: 29-08-2008
Groentjes van de opleiding A&I [Academy & Informatica] van AVANS  kwamen uiteindelijk uit op ...een caféterras..  
Hun leiders in lichtblauw zijn de oudere jaars Kevin en Joris.
Rob Gijs en Dennis kregen bij de Gelaarse Kat als ruilartikel een mooi bierglas mee.
foto's © paul kriele, 28 augustus 2008.

De ontgroeningstijd is weer aan de gang. Deze week doorkruisten aankomend studenten van
diverse Bossche scholen de stad. Ze zwierven door de binnenstad, maar er waren ook jongelui op de vestingwerken
te bekennen. Net zoals voorgaande jaren zaten er af en toe, met name jongens, op een caféterras...

Bastion Oranje ontmoette in de Verwersstraat,  bij café Deugniet een groep van Avans A&I. Hun taak was
het de stad fotografisch vast te leggen, maar ze hadden op voorgaande dagen zich ook al met ruilen en puzzelen  beziggehouden. Er waren ook meisjes en jongens van de Pabo actief,  die met niets moesten beginnen en door middel van ruilen proberen een zo duur mogelijk artikel zien te bemachtigen.
Maar net zoals voorgaande jaren kregen winkeliers steeds weer een groep binnen met opnieuw diezelfde  vraag van
vorig jaar....

Bij de Gelaarse Kat van Maarten van den Bosch in de Korte Putstraat stapten Gijs, Dennis en Rob naar binnen om iets
te vragen wat de cafébaas gemakkelijk kon missen. Ze kwamen trots met een mooi bierglas naar buiten.