Prijsuitreiking VMBO van deelnemers 'profielstudie'

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-07-2011 | Gewijzigd op: 04-07-2011
Elk jaar kunnen leerlingen met een  VMBO-diploma doorstuderen naar niveau 2 of een havo studie gaan volgen. Maar er zijn er ook die geen startkwalificatie halen. Dat zijn de Vroegtijdig schoolverlaters ofwel VSV-ers. Om te stimuleren dat deze jongens of meisjes toch verder gaan leren wordt hen de kans geboden op internet hun studieprofiel te publiceren om kenbaar te maken welke studie ze het komend schooljaar gaan volgen.

-Boven: De winnares Sanne de Wit [l.] van de Sancta Maria Mavo en de leerplichtambtenaar Marijke Staps. 
-Links boven: Groepsfoto met de vsvmanagers Reinloud van Uffelen en Paul Schraven [l.] en de mede- winnende deelnemers die een bioscoopbon ontvingen. Ook op de foto de leerplichtambtenaar Marijke Staps [uiterst links] en de winnares Sanne de Wit [2e v.l.].
-Links: De organisatoren van de vsvmanager Reinoud van Uffelen [KW1-College] en Paul Schraven [Hervion
].

foto © roland brouwer, 29 juni 2011.
 

Dit jaar deden 1300 leerlingen van het VMBO eindexamen. Onder degen die op www.vsvmanager.nl hun studieprofiel publiceerden werd een prijsvraag uitgeschreven.
De deelnemende scholen waren:
Jeroen Bosch College, Sancta Maria Mavo, Pierson College, Baanderheer College, St Janslyceum, Helicon VMBO, Van Maerlant, Hervion College, Maurick College, Rodenborch College, Duhamel College en VMBO VAVO.
De jury had onder de deelnemende tien scholen bioscoopbonnen uitgeloofd. De winnares Sanne de Wit van de Sancta Maria Mavo, ontving de IPod.
De uitslag werd woensdag 29 juni 2011 in Eurocinema [JT theater] bekend gemaakt.