Bezoek minister Van der Hoeven aan 'Het Overpad'

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2006 Maandag 6 maart 2006 bracht de minister van onderwijs Van der Hoeven een bezoek aan 'Het Overpad'. Op deze school voor speciaal onderwijs verloopt een project ihkv de operatie 'Jong'. Onder het motto:'Meer kansen voor kinderen', streeft de school een integrale aanpak na door verbetering van de werkwijze en door zonodig regels en obstakels weg te nemen. 

Aankomst van de minister Van der Hoeven [r] en ontvangst door leerlingen en wethouder Bart Eigeman [m].  

foto © , 6 maart 2006.
 


De vorige keer- op 24 oktober 2005 -besprak de minister, die ihkv dit Project Jong de Gemeente Den Bosch heeft geadopteerd, met de schoolleiding en diverse betrokken instellingen over problemen rond tijdgebrek bij de voorschoolse voorzieningen, de medewerking, al of niet, van de ouders, de taakverdeling bij die aanpak. Over die knelpunten werd maandag verder gesproken. Het streven is erop gericht om het rijksbeleid beter op de lokale aanpak af te stemmen. Daarvoor was de minister erg positief Ze vindt dat Den Bosch met haar voortvarende aanpak een voorbeeldfunctie inneemt in dit project 'Jong'. In die waardering betrok zij ook wethouder Bart Eigeman ,die waarschuwde dat deze aanpak niet in een bureaucratische rompslomp,mag verzeilen.