Fusie Openbaar Basisonderwijs en Nutscholen

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-06-2007 Op 26 juni 2007 zijn B&W accoord gegaan met de daadwerkelijke verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs. Er was een 'kennismakingsperiode' aan vooraf gegaan, waarin al bestuurscommissies werden ingesteld die ook al als werkgever functioneren. Tegelijk vindt er een fusie plaats tussen het Openbaar Basisonderwijs met het Nut [Stichting Nutsonderwijs 's-Hertogenbosch] tot ATO, ofwel Algemeen Toegankelijk Onderwijs. Er zijn 19 scholen bij betrokken. De nog niet uitgesproken, evenmin nog niet actuele wens, is om in elke wijk een Algemeen Toegankelijke School op te richten. 
Het duidelijkst voorbeeld van de fusie is de basisschool Rondeel aan de Acaciasingel, waar al in 2005 de Plataan en de Aastroom samengingen.

Foto hierboven:  Vlnr: mevrouw Dahel Hoesman bestuurslid ATO,Tinus Hoedemaker Openbaar Onderwijs / bovenschools directeur ATO, Bruno van Reijsingen vice-voorzitter ATO/ bestuursvoorzitter Stichting Nutsonderwijs, Joke van der Beek voorzitter Openbaar Onderwijs, Joop Lanen Bovenschools directeur Openbaar Onderwijs/Nutschool en uiterst rechts Paul Verbraak directeur Basisschool Rondeel. Joop Lanen wordt met Titus Hoedemaker bovenschools directeur bij de stichting ATO.
 

In de basisschool Rondeel aan de Acaciasingel heerst een feestelijke stemming na de bekendmaking van de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs in Den Bosch en tevens de fusie van dit onderwijs met het Nut. 

Bij die bekendmaking werd een fles champagne door wethouder Bart Eigeman [onderwijs] ontkurkt, terwijl een van zijn voorgangers -Joke van der Beek- momenteel voorzitter Openbaar Onderwijs, de oren dichtknijpt [midden].  
Joke van der Beek, die in de jaren tachtig wethouder van onder meer Onderwijs was, gaf de verschillen aan met 25 jaar geleden. 'Met deze verzelfstandiging wordt nog een extra stap gezet. In mijn jaren was je alleen met materiaalvesrtrekking en huisvesting bezig. Ook een leuke portefeuille,' aldus Van der Beek. 'Maar tegenwoordig gaat het om professionalisering. De verzelfstandiging draagt bij aan kwalitatief goed [ATO-]onderwijs dat meer zichtbaar wordt in de stad.'
De locatie was symbolisch omdat Rondeel voorkomt uit een fusie tussen een school van openbaar onderwijs en nutsonderwijs, te weten de Plataan en de Aastroom. Die fusie maakte de weg vrij naar één bestuur. 


Terug naar boven