Veilig gevoel bij middelbare scholen

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-06-2012 | Gewijzigd op: 07-06-2012
Een meerderheid van de Bossche scholieren en het personeel van middelbare scholen voelen zich veilig, al jaren achtereen Dat blijkt uit het 'Rapport School en veiligheid'.

Het project  School en Veiligheid ging 10 jaar gelden van start. Het was een gezamenlijk initiatief van gemeente, politie,  GGD en alle scholen voor voortgezet onderwijs. Het doel is de sociale veiligheid op middelbare scholen te verbeteren. De oplossingen betreffen: Hoe gaan leerlingen met elkaar om? Hoe kan het personeel beter met problemen rond veiligheid omgaan? Hoe gaat de school om met incidenten? Wanneer worden ouders of de politie ingeschakeld? Welke vaardigheden heeft het personeel nodig om beter met incidenten om te gaan?

Uit regelmatig gedaan onderzoek op de scholen blijkt, dat 93 % van de leerlingen zich veilig voelt, terwijl landelijk er een afname is van schoolveiligheid.
Ruud Schouten, wethouder van Jeugd en Onderwijs: “Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zich veilig op school voelen. Een veilige school is goed voor de leerresultaten en dus belangrijk voor de toekomst van de kinderen. Daar doen we het voor!”