D66 bezorgd over ernstige toename schoolverzuim

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-01-2013 De D66-fractie wil meer duidelijkheid van het College over de toename van verzuim, die staan in het jaarverslag van Leerplicht. Daarin staat dat het 'schoolverzuim 2011-2012' met ruim 40 % is toegenomen.

De Bossche fractie wil weten waarom de intensievere aanpak nog niet heeft geleid tot een afname van het aantal meldingen. Mike van der Geld (D66): “Een dergelijke stijging van 40% duidt niet op een verbetering, maar op een verslechtering ten opzichte van eerdere schooljaren”. Bovendien wil de fractie weten waarom deze jongeren nog niet eerder in beeld waren.

Tot slot vraagt de D66 fractie hoe het College zijn doelen voor 2013 en 2014 wilt gaan halen. “Het College stelt de norm van 850 verzuimgevallen in 2013, terwijl dit er in 2012 nog 984 zijn, ik wil graag weten hoe het College het verzuim zo fors wil laten afnemen,' aldus Van der Geld.