Jeroen Bosch College bestemd voor vmbo -opleiding

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-05-2013 | Gewijzigd op: 31-05-2013
]Wethouder Ruud Schouten heeft vanmorgen woensdag 29 mei 2013 bekend gemaakt dat voor de nieuwbouw vmbo voor de locatie Jeroen Bosch College is gekozen. Dat College verhuist dan naar de buren, het voormalige Cementrum aan de St.Teunislaan dat al eerder vrijkwam en dat door de gemeente wordt aangekocht.

Wethouder Ruud Schouten, die vanmorgen bekend maakte dat het JB-College aan de Rompertsebaan, bestemd is een vmbo-college te worden

>> Voor officieel persbericht zie hieronder

  Het Jeroen Bosch College dat voor de Brabantse onderwijsinstelling OMO verouderd is.

Deze hoek, de  Rompertsebaan/Zevenhontseweg vormt met de hoek  St.Teunislaan/ Rompertsebaan [zie hieronder] één grote schoolcampus.

foto´s ©¢ paul kriele, 31 mei 2013.

In de raadsvergadering van maart j.l. opperde Ruud Schouten al het Jeroen Bosch College [havo/vwo] te bestemmen voor een nieuw Stedelijk College VMBO.  Daarin gaan Duhamel College, Hervion College en Van Maerlant samen. Ruimtegebrek is het motief voor een samen gaan in één complex. Er waren ook andere opties, zoals nieuwbouw bij stadion De Vliert en het gebruik van het KPN-kantoor op de Herven.

Het Cementrum op de hoek Rompertsebaan/St. Teunislaan.
 
Voor € 2,5 miljoen eenaankoop van het Cementrum door de gemeente tvb de vestiging van het Jeroen Bosch College, dat op zijn beurt uitwijkt tbv vmbo scholengemeenschap.

foto´s © paul kriele, 31 mei 2013.

Persbericht gemeente over 'Nieuwe onderwijscampus VMBO donderdagmorgen 30 mei 2013,


Stedelijk College en Jeroen Bosch College samen op één locatie
Het college van burgemeester en wethouders wil dat jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom is het realiseren van een toekomstbestendig vmbo met optimale huisvesting een speerpunt van het college. De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) formuleerde eerder haar inhoudelijke visie op de toekomst van het vmbo in ’s-Hertogenbosch.
Het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van OMO concluderen dat deze visie met het realiseren van een nieuwe onderwijscampus aan de  het beste tot zijn recht komt. Het vmbo in ’s-Hertogenbosch is daarmee klaar voor de toekomst.

Op die locatie Rompertsebaan/Sint Teunislaan krijgt het Stedelijk College (vmbo: Hervion College, inclusief Van Maerlantcollege, en Duhamel College) samen met het huidige Jeroen Bosch College (mavo/havo/vwo) het onderkomen. Beide scholen blijven zelfstandig. 
De campus biedt straks op één plek alle vormen van voortgezet onderwijs: van vmbo-basis tot en met gymnasium.

Het college stelt de gemeenteraad voor hiervoor €23 miljoen beschikbaar te stellen.


Financiën + procedure
De ontwikkeling van de onderwijscampus is financieel mogelijk door een dubbelslag te maken. Enerzijds neemt de raad eind juni een besluit over het beschikbaar stellen van €23 miljoen uit het structuurfonds.
Het college wil met OMO een overeenkomst sluiten, waarin vastgelegd staat, dat de gemeente de financiële middelen en de verantwoordelijkheid voor alle schoolgebouwen van OMO decentraliseert naar het schoolbestuur. Het gaat om het Stedelijk College, Jeroen Bosch College, Sint-Janslyceum en het Rodenborch College.

De gemeenteraad neemt eind juni een besluit over de € 23 miljoen en over de locatie en het voornemen om de overeenkomst met OMO te sluiten. Daarna werken de gemeente en OMO de overeenkomst verder uit.

Verhuisplan
ls eerste verhuist het Jeroen Bosch College naar het kantoorgebouw Cementrum aan de Sint Teunislaan. De gemeente gaat dit pand aankopen. Daarna kan het Stedelijk College verhuizen naar de Rompertsebaan. Het gaat ongeveer 3 à 4 jaar duren voordat alles klaar is. Tot die tijd blijft het Stedelijk College in een tussenvoorziening in de bestaande schoolgebouwen aan de Onderwijsboulevard en de Hervensebaan.

Terug naar boven